Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İle Görüşüldü

BTSB
Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gölay Şakiroğulları ve Başkan Yardımcısı Serdar Çiftçi T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu ile görüştü.

BMO heyeti görüşmede, 15 Ocak 2013 tarihinde gerçekleştirilen Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 25. toplantısında alınan kararlar doğrultusunda kamuda açık kaynak yazılım kullanımının yaygınlaştırılması ve yazılım kalite standartlarının belirlenmesi yolunda atılan adımların ülkemiz ve mesleğimiz açısından önemli olduğunu vurguladı. Özellikle meslek alanı tanımlarının yapılması ve yazılım standartlarının belirlenmesi, mesleki denetimin öneminin dile getirildiği görüşmede Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın sürecin aktif bir bileşeni olması gerektiği değerlendirildi.

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası