Bilgisayar Mühendisleri Odası 1. Yaşında Umudun Yanında!

BMO Logo (507x364)

AKP iktidarının kentlerimize, doğaya, yaşam alanlarımıza, emeğimize karşı Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş, bitmek tükenmek bilmeyen saldırılarının yoğunlaştığı günlerden geçiyoruz. Bin bir mücadele ve özveri ile elde edilen kazanımlarımız her geçen gün baskı, şiddet ve zor ile ellerimizden alınarak; silikleşmeye, itaat etmeye ve biat etmeye zorlanıyoruz.

Bir yandan insanlığın ve doğanın bizlere mirasları olan doğal yaşam alanlarımız, ormanlarımız, kültürel zenginliklerimiz, doğal kaynaklarımız piyasaya ve ranta açılmak için AKP’nin hudutsuz kâr hırsı ile talan ediliyor. İstanbul’un ciğerleri ve oksijen kaynakları olan 2,5 milyon ağaç ile 70’ten fazla göl/göleti ÇED raporlarına karşın yok edilerek havaalanı yapılmak isteniyor. Vatandaşlarımızın soluk alıp dinlendiği yeşil alanlar, parklar ve tarihi sanat ve kültür merkezleri, AVM’lere ve beton yığınlarına dönüştürülmek isteniyor. Diğer yandan da yayılmacı ve ötekileştirici histeriyle halkımızın hassasiyetleri hiçe sayılarak köprülere isimler veriliyor.

Bir yandan “komşularla sıfır sorun” diyen siyasi iktidar, halklar arasına düşmanlık tohumları ekerek, emperyalistlerin Ortadoğu üzerindeki kirli hesaplarının taşeronu olarak ülkemizi adım adım bir savaşın eşiğine getiriyor. Diğer yandan da, 500 gündür faili belli olan Roboski katliamını örtbas etmeye çalışırken, taşeron politikaların sonucu, vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği Gaziantep’te, Cilvegözü’de, Reyhanlı’da patlayan bombaların faillerinin 5 saatte bulunduğunu ilan ediyor!

Bunlarla birlikte, mesleğimize ve TMMOB’ye ilişkin saldırılar da son hızla devam ediyor. Yasama organı olan meclis by-pass edilerek hükümet eliyle çıkarılan KHK’lerle meslek odalarımızın ve TMMOB’nin yetkileri kısıtlanarak, kamu adına denetim görevleri çok uluslu şirketlere devredilmek isteniyor. Akademik kadro ve teknik altyapı eksikliklerine rağmen her kente açılan üniversitelerdeki Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinin kontenjanları bile tam doldurulamazken, bilimsel-teknolojik ve sosyolojik çerçevesi tanımlı olmayan Uzaktan Eğitim Lisans programları ve Teknik Eğitim mezunlarına “mühendis” unvanı verilmesi tartışmaları ile niteliksiz eğitim yaygınlaştırılıyor ve mesleğimiz vasıfsızlaştırılıyor.

Taksim Gezi Parkı ile başlayan protesto ve eylemler bu sebeplerden bağımsız olarak ifade edilen 3-5 ağaç meselesi değildir. Bir toplumun; suyuna, toprağına, parkına, sinemasına, mesleğine, ülkesine sahip çıkma iradesidir. “Ranta, talana dur!” demenin, “ülke zenginliklerimize ve kültürel miraslarımıza dokuma!” demenin ifadesidir.

Tüm bu olumsuz gelişmelerin gölgesinde Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak 1. yılımızı, öfkeyle ama umutla dolduruyoruz. İç içe geçmiş ve katmerleşen bu sorunlar, en başta bu ülkenin vatandaşları olan bizlere bir kez daha meslek ve meslektaşlarımızın sorunlarının toplumun sorunlarından ayrı olamayacağını, özgürlüklerin ve demokrasinin olmadığı bir ülkede teknolojik ilerlemenin hiçbir şey ifade etmeyeceğini doğruluyor. Bu ülkenin onurlu bilgisayar mühendisleri olarak bizler, odamızın 1. yaşını kutlarken, halkımızın onurlu direnişinin yanında olacağımızı ve toplumcu mühendislik bilinciyle bilimi ve tekniği rant ve talan için değil, halkın yararına kullanma doğrultusundaki kararlılığımızı bir kez daha beyan ediyoruz.

Bilgisayar Mühendisleri Odası
1.Dönem Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası