LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Belgesi

Odamız tarafından “LPG Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası’nı alan üyelerimize”,  5307 Sayılı Yasa ve 16 Aralık 2012 tarih ve 28499 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren `Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği` kapsamında, LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Belgesi verilmektedir.

TMMOB Yönetim Kurulu`nun 25 Ekim 2013 290 nolu kararı gereği TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, TMMOB Makina Mühendisleri Odası veya TMMOB Petrol Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdürlük Eğitimleri’nden birine katılarak sertifika alan üyelerimize LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Belgesi odamızca düzenlenmektedir.

LPG OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR BELGESİ’NİN DÜZENLENME KOŞULLARI:

1. LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası
2. İstasyon ile sorumlu müdür arasında yapılan örneği Odaca verilecek sözleşme (İstenildiği taktirde noter onaylı veya damga vergisi makbuzlu olabilir
3. 2 adet fotoğraf (Gerekli ise)
4. 2015 yılı için 50,00 YTL belge ücreti,
6. Oda üyesi olanlar için Oda kimlik belgesi ve Ödenti borcu olmadığına dair belge fotokopisi,
7. Oda üyesi olmayanlar içinse Ön lisans ve/veya Lisans Diploma veya denklik Belgesi ile Yüksek Lisans Belge aslı ile birlikte onaylı fotokopisi,
8. Her hangi bir yerde çalışmayan ve ücretli olarak hizmet vermek üzere en fazla 1 dolum Tesisi veya Otogaz İstasyonu ile sözleşme yapan Sorumlu Müdürlerden; yukarıdaki belgelere ilave olarak,
8.1. SGK İşe Giriş bildirgesi, (Eğer SGK’ lık durumu önceden devam ediyor ise SGK Aylık Bildirgesi olacaktır. Ancak bildirgelerdeki adresler ile Otogaz istasyonu adresi aynı olacaktır. Şube merkez ayrımına mutlaka dikkat edilecektir.)
8.2. Emekli ise belirlenen asgari ücret üzerinden S.G.D.P.  yatırılması ve dekontu,
8.3. SGK İşe Giriş bildirgesi veya S.G.D.P yatırılamayacak durumlarda serbest meslek makbuzu/fatura,
9. Kendi adına veya ortak olarak SMM Büro Tescil Belgesi olan ve SMM olarak çalışanlardan  1., 2., 3., 4., 5. ve 6. maddede belirtilen belgelere ilave olarak o yıla ait büro tescil belgesi fotokopisi,
10. Başka kurum ve kuruluşlarda tam gün esaslı çalışanların başvurularında 1., 2., 3., 4., 5.6. ve 8. maddede belirtilen belgelere ilave olarak; örneği Odaca verilecek taahhütname (otogaz istasyonlarında çalışanlar için),
11.Otogaz İstasyonuna ait “EPDK LPG Otogaz Bayilik Lisansı” Fotokopisi
12. Yeni açılacak firmalar için“EPDK LPG Otogaz Bayilik Lisansı”  en geç 1 hafta içerisinde Odaya bildirilir.

LPG OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR BELGESİ’NİN VİZE  VE İPTALİ DURUMUNDA:

Belge yenileme için gerekli evraklar;

  • Belge aslı,
  • Yenileme dilekçesi,
  • Eğitim sertifikası fotokopisi,
  • Belge vizeleme ücreti (2015 yılı için 50 TL)

Belge iptali için gerekli evraklar;

  • Belge aslı,
  • İptal dilekçesi,
  • SGK hizmet dökümü,

1-      LPG Sorumlu Müdür Belgesi alan üyelerimiz belgelerini sözleşme süresince her yıl, belge veriliş tarihine göre vizelemek zorundadır. Vizelenmeyen belgeler geçersizdir.

2-      LPG Sorumlu Müdür Belgesi’ni alan, fakat sözleşme yaptığı otogaz istasyonu-iş veren ile ilişiği kesilen üyelerimiz belgelerini Oda’ya teslim etmek ve gerekli bildirmleri yapmak durumundadır.

 

Örnek iş sözleşmesine ve gerekli formlara 01.EK-1 BAŞVURU FORMU (3) 02.EK-2 SOZLESME (1) 03.EK-3 TAAHHÜTNAME  ulaşabilirsiniz.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği’ne buradan ulaşabilirsiniz.

 

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası

 

© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası