BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI BASIN AÇIKLAMASI: Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları

yok

MESLEĞİMİZİ DEĞERSİZLEŞTİRECEK ve İTİBARSIZLAŞTIRACAK OLAN YÖK’ün YENİ UYGULAMASINI KABUL ETMİYORUZ…

 

AKP iktidarının, ormanlarımızı, derelerimizi, doğal zenginliklerimizi, tarihi ve kültürel değerlerimizi ranta ve talana açmasına ilişkin uygulamalarına ve özel yaşamın kontrol altına alınması ile ilgili haksız düzenlemelerine karşı yükselen halk muhalefetinin şiddet ile baskı altına alınmaya çalışıldığı şu günlerde, bir yandan da kamu yararı ve bilimsel ölçütler hiçe sayılarak düzenlenen uygulamalar hayata geçirilmeye çalışılıyor.

 

Bu kapsamda, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’ ün yaptığı düzenleme ile 07.06.2013 tarihinde ÖSYM resmi web sitesinden “Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları” Giriş Sınavı duyurusu yapılmıştır. Yapılan duyuruyla birlikte örnek soru tipleri de verilmiştir. SBS sınavlarındaki sorulardan bile daha basit olarak nitelendirilebilecek bu sorularla 72 Bin Teknik Eğitim Fakültesi mezununa “mühendis” olma yolu açılacaktır.

 

Ülkemizdeki mühendislerin %25’i işsizken, kalan kısmı da işsizlik sorunundan dolayı düşük ücretlere ve fazla mesailere mahkum edilirken, bu türlü bir eğitim ve istihdam politikasının akıl, mantık ve bilim ile izahı mümkün değildir. Bilgisayar Mühendisliği meslek disiplini özelinde sorunlarımız çığ gibi büyümüşken bu türlü bir uygulama ile sorunlarımız derinleştirilerek içinden çıkılmaz hale getirilecektir. AKP hükumeti, bu hamle ile bir anlamda 28 Şubat sürecinde meslek lisesi mezunlarının karşı karşıya kaldığı mağduriyetin rövanşını almak ve kapattıkları teknik eğitim fakültesi mezunlarının tepkisini sönümlendirmek istemektedir. Bu rövanş ve popülizm eksenli politikaların bedelini de bu ülkenin mühendislerine daha kötü çalışma koşulları ve düşük ücret olarak ödetecektir.

 

Bilgisayar Mühendisliği kapsamında bu uygulama, niteliksiz eğitimin yaygınlaştırılarak, mesleğimizin itibarsızlaştıran; akademik kadro ve teknik altyapı eksikliklerine rağmen her kentte üniversite ve her üniversiteye Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kurulması uygulamalarından, bilimsel teknolojik ve sosyolojik çerçevesi tanımlı olmayan Uzaktan Eğitim Lisans programları “mühendis” unvanı verilmesi uygulamalarından bağımsız düşünülmemelidir. İktidar bu uygulama ile, on bilerce kişinin sınava girmek için ÖSYM’ye  başvurması ve tamamına yakınının “Teknik Öğretmenler için Mühendislik Tamamlama Programı” na kabul edilmesi suretiyle gelir elde etmeyi, teknik eğitim fakültesi mezunlarının işsizlik sorununu çözmeyi ve sermaye kesimi için vasıfsız/düşük ücretli bir mühendis ordusu yaratmayı planlamaktadır.

 

Bilgisayar Mühendisleri Odası, bu uygulamanın olası sonuçları olarak; on binlerce mağduriyet yaratılmadan, mesleki ve teknik felaketler yaşanılmadan, mesleki bilimsel ilkeler yok sayılmadan YÖK’ü bu uygulamadan derhal vazgeçmeye çağırmaktadır.

 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI

1. Dönem Yönetim Kurulu

13 Haziran 2013

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası