Odamız İstihdam Sorunlarına Çözüm Arıyor

Odamız 14.02.2015 tarihinde gerçekleştirilen Mesleki Standartlar ve İstihdam Komisyonunda kamuda ve sektörde iş bulamayan bilgisayar mühendislerinin sorunlarını ele aldı.

IMG_1485

 

Gerçekleştirilen toplantıda,

1.Kamuda bilişim alanında,   bilgisayar mühendisi yerine istihdam edilen diğer meslek guruplarının analizi yapıldı. Kamuda bilgisayar mühendisi  istihdam problemini çözmek ve diğer meslek guruplarının bilgisayar mühendisi yerine istihdam edilmesinin önüne geçilmesi  için çeşitli fikirler tartışıldı.

Kamuda istihdam edilen  bilgisayar mühendisinin sayısını belirlemek,  istatistiksel bilgilere  ve bilgisayar mühendisi atama kriterlerine ulaşmak amacıyla   Devlet Personel Başkanlığı ile iletişime geçilmesi yönünde karar alındı.

2. Sektörde istihdam problemi yaşan bilgisayar mühendisinin sorunları ele alındığında son yıllarda   Mühendislik Fakültesi  ve Teknoloji Fakültesi adı  altında kontrolsüz şekilde artan Bilgisayar Mühendisliği ve türevleri  sayısını artması konusu tartışıldı.

Son  yıllarda artan bölüm sayısının yeterli teknik ve akademik  altyapısı oluşmadan bölümlerin açılması konusu ele alındı. Artan bölüm sayısına paralel olarak mezun sayısının artması ve mezun mühendisin teknik donanım yapısı ele alındı.

Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği alanında akademik ve teknik alt yapı raporlarının hazırlanması ve  bilgisayar mühendisliği bölümlerinin   standartlarının belirlenmesi için üniversiteler ile iletişime geçerek gerekli çalışmaların yapılması konusunda kararlar alındı.

© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası