R Programming Eğitimi Düzenlendi

 

İstanbul Temsilciliğinde 11 ve 17 Aralık 2016 tarihlerinde ; biri teorik diğeri pratik olmak üzere iki oturum olarak R Programming eğitimi düzenlendi. R dili istatistiksel hesaplama alanında sıklıkla kullanılan açık kaynak kodunu destekleyen bir programlama dilidir. Veri madenciliği ve iş zekası alanında sıklıkla kullanılan doğrusal ve doğrusal olmayan modelleme, klasik istatistik testleri, zaman serileri analizi, sınıflandırma, kümeleme vb. tekniklerini barındıran paketleri bulunmaktadır. Bu paketler varsayılan değerler ile kullanılabileceği gibi, eğer gerekirse, kişiselleştirilebilirler de. Eğitim süresince RStudio IDE aracılığıyla R dilinin pratik uygulaması da görüldü.

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası