StajYeri Destek Programı – 2024

Bilgisayar Mühendisleri Odasının, BMO Ana Yönetmeliğinde tanımlı amaçlar ve 7. Dönem Çalışma Programı doğrultusunda uygulamayı sürdürdüğü “StajYeri Destek Programı”na 2024 yılı için başvurular başladı. StajYeri Destek Programına başvurmak için son tarih 1 Mayıs 2024.

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım ve Bilişim Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği bölümlerinde eğitim gören BMO-Genç üyesi öğrencilerin yararlanabileceği StajYeri Destek Programıyla, öğrencilerin ilgi duydukları meslek alanlarında kendilerini geliştirmeleri, staj yaptıkları kurum ve kuruluşlara katma değer yaratma olanağı bulmaları amaçlanmaktadır.

Not: 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilden gelen başvurulara öncelik verilecektir.

Program Nasıl İşleyecek?

Staj yapmak için işyeri arayan öğrenci üyelerin ve stajyer bulmak isteyen kurumların başvuruları belirlenen tarihe kadar toplanacaktır. Başvurular değerlendirilerek gerekli eşleşmeler yapılacak; eşleme sonucu, ilgili kurumlara ve öğrencilere duyurulacaktır. İşyerleri ise kendilerine yönlendirilen stajyer adaylarıyla bağlantıya geçecektir.

Staj kontenjanı, işyerlerinin sağladığı staj pozisyonları ile sınırlıdır. Öğrenci başvuruları, ancak oluşan kontenjan oranında değerlendirilebilecektir. 

Program Takvimi

1 Mayıs 2024: Öğrenciler için son başvuru tarihi
1 Mayıs 2024: İşyerleri için son talep tarihi
20 Mayıs 2024: Yerleştirmelerin duyurulması

Eşleştirmede Öncelik Ölçütleri

1. Mezuniyet durumundaki öğrenciler
2. Daha üst sınıftaki öğrenciler
3. İl tercihleri
4. Alan tercihleri

Başvuru Formları

Öğrenciler İçin: Stajyer Başvuru Formu

İş yerleri İçin: Stajyer Talep Formu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası