DİPLOMALARIMIZIN DEĞERSİZLEŞTİRİLMESİ, MESLEK ALANIMIZIN NİTELİKSİZLEŞTİRİLMESİ KABUL EDİLEMEZ !

Kamuoyuna yansıyan haberlerden; “1 Milyon İstihdam” projesi kapsamında yüz yüze Yapay Zekâ Uzmanlığı eğitimlerine başlatılacağı öğrenilmiştir. Maliye Bakanlığı Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek Türkiye Bilişim Derneği ve bir vakıf tarafından desteklenecek eğitimlerle 140 (yüz kırk) katılımcıya yapay zekâ konusunda altı ay süreli eğitim verilerek alanda uzmanlaşmalarının sağlanacağı öne sürülmektedir. Söz konusu kurslara katılım için Bilişim, Mühendislik ve Fen-Edebiyat fakültelerinin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezuniyet koşulu aranmakta, bilgisayar mühendisliği eğitimi diğer alanlarla eşdeğer tutulmaktadır.

Yapay zekâ, insanlara ait olan düşünme, yorumlama ve çıkarım yapma yetilerini bilgisayarlara kazandırmayı hedefleyen çalışmalara verilen ortak addır. Bu bağlamda, yapay zekâ uzmanlığı, verileri analiz edebilme, ilgili problemleri algılayıp en doğru çözüm yolunu saptayabilme ve bu çözümü yapay zekâ teknolojilerinin sunduğu olanakları kullanarak en uygun şekilde çözebilme bilgi ve becerileri üzerine kurulu bir disiplindir. Söz konusu bilgi ve becerilerin altyapısını ise halen ülkemizde üniversitelere bağlı üç yüzün üstünde programda verilen Bilgisayar Mühendisliği ve bağlı disiplinlere ilişkin lisans eğitimi oluşturmaktadır. Bu bölümlere her yıl yirmi bine yakın öğrenci alınmakta ve dört yıl süreli bir teorik ve pratik eğitim görmektedir. Buna ek olarak sekiz üniversitemizde Yapay Zekâ Mühendisliği bölümü öğrenci almakta ve bu alanda lisans eğitimi sürdürmektedir. Ayrıca çeşitli üniversitelerimizde Yapay Zekâ yüksek lisans ve doktora programları da yer almaktadır. Dolayısıyla, doğrudan bilgisayar mühendisliği ve bağlı disiplinler kapsamında yer alan, yapay zekâda uzmanlık anlamına gelen bu tip meslek alanlarının Bilgisayar Mühendisliği ve başta Yapay Zekâ Mühendisliği olmak üzere bağlı mühendislik disiplinleri konusunda lisans eğitimi almamış kişiler tarafından yürütülmesi mümkün görünmemektedir.      

Bu itibarla, mühendislik eğitimi sonucu edinilen bilgi ve becerilere dayanması gereken yapay zekâda uzmanlığın Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) kapsamında 6 ve üzeri seviyelerde tanımlanması gereken bir alan olduğu ve asgari yeterlilik türünün lisans eğitimi sonrasında verilen mühendislik diploması olduğu açıktır. Yapay zekâ alanına dayalı olarak üretilen uygulamalar ve teknolojiler yapay zekâ mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve bağlı mühendislik disiplinlerinin sınırları içerisindedir. Konuya ilişkin odamızın tarafından 2013 yılında açılan davada, yargı benzer bir konuya ilişkin Mesleki Yeterlik Kurumu (MYK) tarafından yapılan bir düzenlemeyi iptal etmiştir. Bu karar ile çerçevesi yasa ile belirlenmiş mühendislik vb. mesleklere ilişkin meslek alanlarının ayrı bir meslek olarak ifade edilmesine ve buna dayalı olarak verilen sertifikaların mühendislik diplomalarının yerini almasına karşı tutum almıştır.

Sonuç olarak; söz konusu eğitimle katılımcılara kazandırılacağı iddia edilen “Yapay Zekâ Uzmanı” vasıflarına sahip olmak için asgari gereksinim yapay zekâ mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve bağlı disiplinlere ilişkin programlarda lisans eğitimi görmüş olmaktır. Bu programlardan her yıl zorlu lisans eğitiminin ardından mezun olan binlerce yeni mezun meslektaşımızın iş bulmakta yaşadıkları zorluklar ortada iken, alana ilişkin eğitimleri meslektaşlarımız dışında katılımcılara açmak işgücü piyasasına niteliksiz bir arz oluşturmak anlamına gelecektir. Mühendislik mesleğini ve diplomalarımızı değersizleştiren bu tip uygulamaları kabul etmiyoruz. Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak süreci yakında takip edeceğimizi belirtiyor; bütün meslektaşlarımızı; odamız bünyesinde güçlerini birleştirmeye ve meslek alanımıza yapılan bu ve benzeri bilimsel ve evrensel ilkelerden uzak, haksız ve hukuksuz girişimlere karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası