Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısına Karşı TBMM’de Basın Toplantısı Düzenlendi

tbmm_3

TMMOB Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı’na karşı yürütülen mücadele kapsamında 14 Temmuz 2016 Perşembe günü 13.00’de TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

TBMM basın bürosunda düzenlenen basın toplantısına CHP Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Aytuğ Atıcı, Musa Çam, Necati Yılmaz, İbrahim Özdiş, Şenal Saruhan, Utku Çakırözer, Gülay Yedekçi, Niyazi Nefi Kara, Kamil Okyay Sındır, Nurettin Demir, Turabi Kayan ve Ali Akyıldız katılarak destek verdi.

Açıklamaya TMMOB heyeti olarak Emin Koramaz (TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı), Bahattin Şahin (TMMOB Sayman Üye), Dersim Gül (TMMOB Genel Sekreteri), Ali Fahri Özten (TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi), Kemal Zeki Taydaş (TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi), M.Birkan Sarıfakıoğlu (Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı), Yusuf Songül (Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı), Ertuğrul Candaş (Harita ve Kadastro Müh. Odası Yönetim Kurulu Başkanı), Emrah Kaymak (İç Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı), Cemal Gökçe (İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı), Şevket Demirbaş (Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı), Faruk İlgün (Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi), Funda Altun (Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi), Ali Ekber Çakar (Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı), Eyüp Muhçu (Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı), Ali Küçükaydın (Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı), Özden Güngör (Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı) ve Eren Şahiner (TMMOB Teknik Görevli) katıldı.

Basın toplantısı CHP Milletvekili Orhan Sarıbal’ın konuşması ile başladı. Orhan Sarıbal konuşmasında, Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısının geri çekilmesi gerektiğini vurgulayarak Tasarıya karşı mücadele edeceklerini ifade etti.

CHP Milletvekili Orhan Sarıbal’ın konuşması ardından TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz basın açıklaması yaptı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın yaptığı basın açıklaması şöyle;

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ YASA TASARISI GERİ ÇEKİLSİN

Meclis gündemindeki yasa tasarısı, ülkemize büyük bir yük getirirken profesyonel meslek mensuplarını kendi ülkelerinde yabancı saymaktadır. Bu tasarı hiç tartışmasız olarak mühendis, mimar ve şehir plancılarını kendi ülkesinde mülteci haline getirecektir.

Tasarı, Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nu ve Anayasa’nın 135. maddesini büyük ölçüde hükümsüz kılan bir içeriğe sahiptir. Uluslararası İşgücü Yasa Tasarısı ile TMMOB yasasının üç maddesi değiştirilmektedir. Tasarı yalnızca yabancı sermayenin taleplerine göre hazırlanmıştır. Halkımızın ve ülkemizin çıkarları göz ardı edilmiştir.

TMMOB Kanunu’nu değiştiren bu tasarının, hazırlık aşamasında Birliğimizden hiçbir şekilde görüş istenmemiştir. Ayrıca, taslağın Meclis Komisyonunda görüşüleceği tarihten sadece bir gün önce Birliğimize iletilmiştir. Komisyonda ise aradan daha 24 saat geçmeden jet hızıyla kabul edilmiştir. Birlik yöneticilerimizin, oda başkanlarımızın ve milletvekillerinin itiraz ve görüşlerinin hiçbiri değerlendirilmeye alınmamıştır.

Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı”, TMMOB’ye bağlı 102 meslek disiplinini ve diğer tüm akademik meslek disiplini mensuplarını işsizlik tehdidi ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bu yasa tasarısı, yüz binlerce mühendis, mimar, şehir planlamacısını sermayenin kâr hırsına heba etmektedir.

Bu yasa tasarısı yılda 51 bini mezun olan ve şu anda mühendislik, mimarlık öğrenimi gören 435 bin öğrencinin geleceğiyle de ilgilidir. Çocuklarının eğitim masrafları için, kazançlarının en az yarısını harcayan ailelerin tüm emekleri bu tasarı ile çöpe atılmaktadır.  Tasarının yasalaşması durumunda milyonlarca gencimiz; geleceğin mühendis, mimar, şehir planlamacısı olacak arkadaşımız, mevcut işsizliğin yanında yeni ve büyük bir sömürü düzenine teslim edilecektir. Bugün örgütümüzün 500 bine yakın üyesi bulunmaktadır ve her dört üyemizden biri işsizdir. AKP iktidarı, yaratacakları bu engin kaosu görmezden gelerek, ülkemizin tüm mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı hizmet alanlarını uluslararası sermayeye kuralsız, sınırsız ve koşulsuz olarak açmaktadır

Bu gibi tasarılar, ancak sömürge ülkelerde kurulan kolonilerde gündeme gelebilir. Çünkü bu yasa tasarısı ülkenin kendi işgücünü hiçe sayarak, yabancı sermayenin getireceği her türlü iş gücüne koşulsuz ve denetimsiz olarak ülkemizin kapılarını açmaktadır. Bu tasarı, yabancı sermayeye “gel de, nasıl geliyorsan gel” demektedir.

Entegre sanayi tesislerimiz, tarım ve tarıma dayalı sanayimiz, enerji santrallerimiz, ormanlarımız, kıyılarımız, derelerimiz, eğitim ve sağlığımız yabancı sermayeye pazarlandığı gibi, serbest meslek hizmetleri de yabancı sermayeye koşulsuz olarak açılmak istenmektedir.

Bu tasarı ile sınır ötesi hizmet sunumu, kavramının içeriği genişletilerek mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin, yurtdışından vergiden muaf ve kontrolsüz biçimde alınması sağlanacaktır. Akademik ve mesleki yeterliliğini kanıtlamayan, diploma denkliği aranmayan yabancı ülke çalışanları “nitelikli işgücü” sayılacak, kanıtlayan yurttaşlarımız ise önemsizleştirilerek “ara eleman” konumuna itilecektir.

Egemen devlet olgusu, uluslararası hukukta karşılılık ilkesi üzerinden ilişki kurar. Hiç bir ülke tek taraflı olarak kendi vatandaşı aleyhine taviz vermez. Ancak, siyasal iktidar, tek bir ülke lehine değil, dünyadaki 192 ülkenin sermayesi lehine kendi vatandaşının aleyhine yasa hazırlamıştır.

Gelişmiş ülkeler, ülkemiz insanına turist olarak vize dahi vermezken, tüm dünya ülke vatandaşları hiçbir denetim ve kontrole tabi olmaksızın ülkemize gelecekler ve beyana dayalı meslek icra edebileceklerdir.

Kimsenin gitmek istemediği Suudi Arabistan bile, ülkemiz mühendis, mimar ve şehir plancılarına ülkelerine girişte sınav uygularken, Fransa, Almanya, Yunanistan ve AB ülkelerinin tamamı kendi meslek kuruluşlarının koyduğu şartları sağlamayan yabancı mühendis, mimar ve şehir plancılarına çalışma izni vermezken, ülkemizde tüm yabancılar diploma denkliğine ve mesleki yeterliliğe tabi olmayacaktır. Ülke vatandaşı olan mühendis, mimar ve şehir plancılarını uluslararası sermayeye teslim etmeye çalışan siyasal iktidar anayasal suç işlemeye hazırlanmaktadır.

tbmm1

Bu yasa tasarısı,

  1. Hizmet sunumunda vatandaşa değil yabancıya öncelik veren,
  2. Vatandaşı için aradığı koşulları yabancıdan istemeyen,
  3. Mühendislik, mimarlık, hekimlik vb. hizmetlerde yabancılarda akademik ve mesleki yeterlilik aramayan,
  4. Ülkemizde işsizlik oranının yüksek olduğu üniversite mezunlarını görmek yerine, yabancı şirketlerin ülkeye getireceği -mühendis, mimar, şehir plancısı olduğunu dahi bilmediğimiz- kontrol edilmeyen beyana dayalı mühendis ve mimarların istihdamına olanak veren,
  5. Vergi ödemelerine gerek olmaksızın, yabancıların uzaktan (ülkeye gelmeden) hizmet sunmasını sağlayan,
  6. Yabancıların serbest meslek mensubu olarak kendi ad ve namlarına kolayca hizmet sunmalarının önünü açarak kendi vatandaşı aleyhine haksız rekabet ortamı yaratan,
  7. Yabancılara, nitelikleri bir yana, çalışma ve ikamet izni dahi almalarına gerek kalmaksızın muafiyet tanıyan,
  8. Kamu yararına dernek ve vergi muafiyeti olan vakıflarda yabancılara çalışma iznine tabi olmadan çalışma hakkı veren,
  9. Ar-Ge ve Serbest Bölgeler konusunda özel hüküm getiren,

bir niteliğe sahiptir.

Hazırladıkları yasayla akademik ve mesleki yeterliliği olmayan mühendis, mimar ve şehir plancıları ülkemizde meslek icra edecekler ve denetimden muaf olacaklardır!

Yabancı bir üniversiteden mezun yurttaşımız ülkemizde çalışacağı zaman her türlü denetimden geçecekken, aynı üniversiteden mezun yabancı ülke vatandaşı ülkemize hiçbir denetimden geçmeden girecektir.

Meclis’e sunulan yasa taslağı, denetimsiz bir sermaye akışı ve denetimsiz bir hizmet sunumunu yasalaştırmak anlamına gelmektedir.

Biz, yabancıların çalışma izni konusunda değişiklik yapan bu tasarının Meclis gündeminden çekilmesini istiyoruz.

Kendi ülkesinde yabancı konumuna getirilen mühendis, mimar ve şehir plancıları, yurttaşlık haklarını elinden almak isteyenlere “dur!” diyecektir.

Mühendisini, mimarını, şehir plancısını gözden çıkaranlar bilmelidirler ki, bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları da kendilerini gözden çıkaracaktır.

TMMOB; 500.000’e yakın üyesi ile mühendislik ve mimarlık fakültelerinde öğrenim gören 435.000 öğrencinin hakları ve geleceği için mücadele edecektir.

Ülkemizin sömürge, meslek mensuplarının mülteci haline getirilmesine izin vermeyeceğiz.

 TMMOB

Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası