FATİH Projesi Soru Önergesiyle TBMM Gündemine Taşındı

2010 yılında başlatılan Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi ile ilgili basında yer alan haberler üzerinde Bilgisayar Mühendisleri Odası Üyesi ve 26. Dönem Eskişehir Milletvekili Utku ÇAKIRÖZER bir soru önergesi verdi.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, bilgi toplumu yaratmak ve teknolojinin eğitimde yararlı olarak kullanımı için, tüm dersliklere birer adet dizüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı ve akıllı tahta koymak; her öğrenciye bir tablet vermek hedefleriyle “Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi’’ olarak ilan edilen FATİH Projesi, aradan geçen yıllar ve harcanan milyarlarca liraya karşın hedefleri tutturamadı. Son olarak Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın tablet yerine klavyeli bilgisayar dağıtma kararı alındığını açıklaması, projeyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Bilgisayar Mühendisleri Odasının da başladığı günden bu yana yakından izlediği projeyle ilgili Utku ÇAKIRÖZER tarafından verilen soru önergesinde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a proje kapsamında bugüne dek alınan kararlar, gerekçeleri ve projenin geleceğine ilişkin sorular yöneltildi. TBMM’de verilen soru önergesi şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 Utku ÇAKIRÖZER
Eskişehir Milletvekili

Bakanlığınızca 2010 yılında başlatılan ve hükümetiniz tarafından ‘Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi’ olarak adlandırılan Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi’nin sonlandırıldığı ve proje değişimine gidildiğine ilişkin basında haberler yer almaktadır.

Söz konusu haberlerde sizlerin açıklamalarına yer verilerek, okullarda verilen kodlama derslerinin uygulamalı işlenebilmesi için öğrencilere tablet yerine klavyeli bilgisayarlar dağıtma kararı aldığı ileri sürülmektedir.

Bu bağlamda;

 1. Fatih Projesi’nde ‘tablet yerine klavyeli bilgisayar dağıtma kararının alındığı haberleri doğru mudur?
 2. Bu haberler doğru ise, tablet bilgisayarların derslerde uygulamalı kullanımına olumlu katkısının olmadığı bilindiği halde, neden milyarlarca lira harcayıp 1,5 milyon tablet satın alınmıştır?
 3. Tablet eğitiminden vazgeçilirse, öğrenci ve öğretmenlere dağıtılan tablet bilgisayarlar geri mi toplatılacaktır?
 4. Bu bilgisayarların alımı ve dağıtımı için izlenecek yöntem nedir?
 5. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler arasında tablet kullanımıyla ders yapmanın yararları konusunda bir anket ya da araştırma yapılmış mıdır? Yapıldıysa sonuçları nelerdir?
 6. Fatih Projesi’nin uygulamaya konulduğu tarihten bu yana kaç tablet dağıtımı yapılmış, bu tabletlere toplamda ne kadar para ödenmiştir?
 7. Bu tabletlerin satın alma sözleşmesinin koşulları nelerdir? Bu sözleşmeyle bugüne dek harcanan tutar ne kadardır?
 8. Kamuoyuna ‘10 milyon tablet alınacak’ denmişti. Bu sözleşme gereği Bakanlığınızın henüz almadığı, alımını yapmak zorunda olduğu tablet var mıdır?
 9. Alımı yapılan tabletlerin bakım hizmetleri nasıl karşılanmaktadır?
 10. Bakanlığınızın öğrencilere bilgisayar okuryazarlığı kazandırmak için izleyeceği tek yöntem tablet ya da klavyeli bilgisayar dağıtımı mıdır? Bu konuda kısa, orta ve uzun vadede tasarılar nelerdir?
 11. Tablet ve akıllı tahta hangi derslerde kullanılmaktadır? Bu derslerin içerikleri hangi uygulama yazılımlarıyla, kimler tarafından hazırlanmaktadır?
 12. Ders içeriklerinin bilgisayar destekli olarak hazırlanmasında izlenen yöntem nedir? Bu amaçla 2012’de 6 milyon TL’lik bütçe ayrılarak Bakanlığınız ve TÜBİTAK işbirliğiyle yapılan proje çağrıları hangi aşamadadır?

*  *  *

Bilgisayar Mühendisleri Odası, konuyu yakından izleyerek teknoloji destekli modern bir eğitim planlaması için üzerine düşenleri yerine getirmeyi sürdürecektir.

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası