Her Yönüyle Mobbing ve Yasal Haklar Paneli Gerçekleştirildi

9 Mart 2017 Perşembe günü saat 18.30’da  Bilkent Cyberpark Kıvılcım Salonu’nda, Bilgisayar Mühendisleri Odası Kadın Mühendisler Komisyonu tarafından düzenlenen  “Her yönüyle mobbing ve yasal haklar” başlıklı panel gerçekleştirildi.

Panelde çalışma yaşamında en sık karşılaşılan sorunlardan ve iş yerinde gerçekleşen en yaygın şiddet türlerinden olan mobbingin hukuksal yanı avukat Candan Dumrul, psikolojik yanı ise psikolog Banu Bülbül tarafından ele alındı.

Tüm çalışanların katılımına açık olan etkinliğe üyelerin yanı sıra farklı sektör ve meslek gruplarından da ilgi vardı. Panelde mobbing nedir, nerede görülür, mobbinge maruz kalan kişinin iletişimine, sosyal ilişkilerine, sağlığına, sosyal konumuna, mesleki ve özel yaşamına yönelik saldırılar nelerdir gibi başlıklarla birlikte kişi mobbinge maruz kaldığında neler yapabilir sorusunun yanında, çözüm önerileri ve mobbingle mücadele yöntemleri üzerinde duruldu.

Karşılıklı soru cevaplarla zenginleşen etkinlik tüm katılımcılar açısından oldukça ilgi görmesi ve sonrasında gelen talepler sebebiyle etkinliğin ilerleyen tarihlerde diğer teknokentlerde de tekrarlanması kararlaştırıldı.

[Not a valid template]
© 2022 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası