OpenCV & Derin Öğrenme ile Görüntü İşleme

Bilgisayarla görme bir çok alanda gerçek Dünya problemlerinin çözümüne katkı sunmaktadır. Özellikle 2006 yılından itibaren ivmelenerek gelişen derin öğrenme yaklaşımı ile klasik görüntü işleme teknikleri birleştirilerek kayda değer sonuçlara ulaşmak mümkün duruma gelmiştir.
Eğitimde, günümüzdeki hangi araçlar ve çerçevelerle hızlı bir şekilde görüntü işleme odaklı fikirlerin test edebileceğini, sahada çalışan örneklerle aktarıldı. Örnek kodlar üzerinden geçerek matematiksel yaklaşımın programatik olarak ifade edilmesinin sonuçlarını görüldü.
Otomotiv, savunma, perakende, hizmet gibi bir çok sektörde Endüstri 4.0 vizyonuna paralel otonom çözümleri sunarak, katma değerli üretim yapabilmek isteyenlere yönelik bu eğitimin ilk oturumu 25 Mart 2017 tarihinde BMO İstanbul Temsilciliğinde tamamlandı. Önüüzdeki günlerde ikinci oturumda da uygulamalar üzerine yoğunlaşılacak.

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası