Mühendislik Asgari Ücreti Protokolü SGK Tarafından Tek Taraflı Olarak Feshedildi!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve SGK arasında kayıtdışı çalışmayı önlemek üzere 2012 yılında imzalanan ve ancak iki taraflı anlaşma ile kaldırılabilecek olan Asgari Ücret Protokolü, SGK tarafından tek taraflı olarak feshedildi.

SGK’nın protokolün imzalandığı 2012 yılından günümüze, protokol değişikliğini gerektirecek herhangi bir mevzuat değişikliği bulunmaması rağmen ilettiği revizyon talebi, mevcut protokolün esasını oluşturan “TMMOB`nin asgari ücret belirlemesi” ve “kurumun mühendis, mimar ve şehir plancılarına ödenecek ücretlerin bu asgari seviyenin altında olmaması için gerekli tedbirleri alması” hükümleri çıkarılarak protokolün içinin boşaltmaya yönelik olduğu gerekçesiyle TMMOB tarafından reddedilmiştir. Bunun üzere SGK tek taraflı olarak protokolü feshettiğini TMMOB’yi bildirmiştir.

Bu duruma tepki gösteren TMMOB tarafından; mühendis, mimar ve şehir plancısına yönelik Asgari Ücret Protokolü’nün kaldırılmasına karşı kampanya başlattı. Olmayan mevzuat değişikliklerini ileri sürerek TMMOB’nin asgari ücret belirleme ve bu asgari ücretin altında bildirim yapılmamasına yönelik protokol hükümlerinin kaldırılmak istemesine tepki gösteren TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 4 Temmuz 201 tarihinde bir basın açıklamasıyla bu yanlış adımdan dönülmesi için çağrı yaptı.

Koramaz açıklamada; “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na sesleniyoruz; sosyal güvenlik toplumun tüm bireyleri için temel bir haktır. 500.000’i aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının ekmeği ile oynamayın, geleceklerini karartmayın. Bu yanlış karardan bir an önce geri dönün. TMMOB, başta yeni mezun üyelerimiz olmak üzere ücretli çalışan tüm üyelerimizin kazanılmış haklarını geri dönülmez biçimde yok edecek “tek taraflı fesih” işleminin geri alınması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için mücadele edecektir.” diyerek, TMMOB tarafından başlatılan kampanyayı duyurdu.

Kampanya kapsamında 6 Temmuz 2017 günü, Türkiye genelinde SGK İl Müdürlükleri önünde kitlesel basın açıklamaları yapılacak ve hazırlanan dilekçe örneği faks veya e-posta yolu ile SGK Başkanlığına gönderilecek. 

Dilekçe örneğini buradan indirebilirsiniz.

TMMOB Başkanı Emin KORAMAZ tarafından yapılan açıklamanın tam metnine TMMOB’nin web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Basın açıklaması programları;

Ankara:
6 Temmuz Perşembe – 12.30
SGK Başkanlığı Önü (Mithatpaşa Cd. No:20 Kızılay)

İstanbul:
6 Temmuz Perşembe – 16.30
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Önü (Pürtelaş Mah., Meclisi Mebusan Cad. No:43, 34427 Fındıklı Beyoğlu)

İzmir:
6 Temmuz Perşembe – 12.30
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Önü (Cumhuriyet Bulv. No:5 Konak)

Diğer İller

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası