Bilişim Uzmanlığı Basın Açıklaması

Son günlerde basın yayın kuruluşlarında 70 bin bilişim uzmanına ihtiyaç olduğu ile ilgili haberler yer almaktadır. Konu ile ilgili ön değerlendirmelerimizi aşağıda paylaşıyoruz.
Bilişim Uzmanı ihtiyacının karşılanması için;
1-) Hangi seviyede hangi uzmanlıklara ihtiyaç bulunduğunun detaylı bir analizi gerçekleştirilmeli ve buna göre kısa, orta ve uzun vadeli planlar hazırlanmalıdır.
2-) Söz konusu ihtiyacın karşılanmasına yönelik yapılacak çalışmaların tarafları sadece Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve İŞKUR ile sınırlandırılmamalı, meslek kuruluşları ve özel sektör de çalışmalara dahil olmalıdır.
3-) Bilişim Uzmanı açığının kapatılması için zaten bu konuda gerekli donanıma sahip olan Bilgisayar, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar Sistemleri, Bilgisayar ve Kontrol, Yazılım, Bilişim sistemleri, Yazılım ve Bilişim mühendislik eğitimi veren mühendislik fakülteleri mezunlarına, yaşadıkları istihdam sorunları da dikkate alınarak öncelik verilmelidir.
4-) Sertifikasyon, lisans diplomasının alternatifi haline dönüştürülmemeli, Bilgisayar, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar Sistemleri, Bilgisayar ve Kontrol, Yazılım, Bilişim Sistemleri, Yazılım ve Bilişim mühendislik eğitimi veren mühendislik fakültelerinin sayılarının ve yetkinliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalar hızlandırılmalı, paydaş kurumların da katkısıyla ilgili bölüm müfredatlarında Ülkemiz ihtiyaçları göz önüne alınarak gerekli revizyonların yapılması sağlanmalıdır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur,
TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası

 

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası