İki Yeni Yönerge Yayımlandı

Oda Yönetmelik ve Mevzuat Komisyonu tarafından çalışmaları tamamlanan iki yeni yönerge, Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe alındı.

Oda Yönetmelik ve Mevzuat Komisyonu tarafından bir süredir çalışmaları devam eden Koordinasyon Kurulu Çalışma Esasları Yönergesi ve Temsilcilikler Yönergesi Yönetim Kurulu’nun 08.07.2017 tarih ve 03/31 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Oda Koordinasyon Kurulu’nun oluşum ve çalışma biçimlerini ele alan Koordinasyon Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi ve temsilciliklerin işleyişleri ilgili detaylı bilgi ve tanımları içeren Temsilcilik Yönergesi’ne, uzun bir çalışmanın sonrasında, ilgili kurullardan alınan geri dönüşlerle zenginleştirilerek son halleri verildi. Son olarak Yönetim Kurulu’nca değerlendirilen yönergeler, Yönetim Kurulu kararı ile uygulamaya alındı.

Yönetmelik ve Mevzuat Komisyonu, Odanın kurumsal işleyişini geliştirmek amacıyla yeni yönerge taslakları üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası