ISAF Security Fuarına katılım sağlandı

14-17 Eylül 201 Tarihinde İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleştirilen ISAF Security Fuarına destekçlerinden biri de BMO’ydu. Fuara güvenlik konusuyla ilişkili yerli/yabancı pek çok firma ürün ve hizmetleriyle katılım sağladı. Firmaların yanı sıra teknoloji temalı dergi, dernek ve kuruluşlar da davetli olarak yerini aldı. Kamera ve gözetim sistemleri, geçiş kontrol sistemleri vb. gibi her türlü güvenlik ihtiyacına karşılık gelebilecek ithal ürünlerin ve bu ürünlerin yerli/yabancı satıcıları tanıtımlar yaptılar.

© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası