Bilgisayar Mühendisleri Kurulayı Tamamlandı

Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın Boğaziçi Üniversitesi ile iş birliği içerisinde düzenlediği Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı 10-11 Şubat 2018 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Kurultayda bilgisayar mühendislerinin mevcut durumu, eğitimi, kamuda ve özel kesimde çalışma koşulları, mesleki tanımlamalar ve meslek alanındaki düzenlemelerin yanı sıra yapay zeka, nesnelerin interneti, blok zinciri gibi yeni teknolojiler ve özgür yazılımın mühendisliğe etkileri ve mühendisin sorumlulukları uzman konuklar ve katılımcılarla birlikte ele alındı.

Bilgisayar mühendisliği ve bilişim alanına önemli katkılar vermiş, artık aramızda bulunmayan değerli akademisyenler Necdet Bulut, Bülent Epir, Oğuz Manas ve Mustafa Akgül’ün de oturumlara adları verilerek anıldığı Kurultayın her iki gününde ise gün sonunda düzenlenen forumlarla gün içerisinde yapılan sunumlar ışığında kapsamlı tartışmalar yürütüldü.

BMO üyeleri, bilgisayar mühendisleri, akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrencilerinden oluşan toplam 300 kişinin katılımcı olduğu etkinlikte, katılımcılar oturumları ilgili ile takip ederken, bir ilk olan Kurultay için BMO’ya teşekkür ederek başarılı organizasyon için düzenleme kurulu ve organizasyon ekibini tebrik ettiler.

Kurultay Düzenleme Kurulu Başkanı Hülya Küçükaras, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cem Ersoy, Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Birkan Sarıfakıoğlu ve TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Ali Rıza Atasoy tarafından yapılan açış konuşmaları ile başladı.

Açış konuşmasında Hülya Küçükaras bilgisayar mühendisleri için uzun yılların düşü olan Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı’nın gerçekleştirmenin heyecanı ve gururunu yaşadıklarını belirterek, bu Kurultay’ın konusunun bilgisayar mühendisi ve bilgisayar mühendisliği olması nedeniyle bir ilk olduğunu vurguladı. Bilgisayar mühendislerinin toplumun önünde yaşadığına, yüzünün ileriye dönük olduğuna, ürünleriyle insanlığı ve dünyayı daha iyiye götürmek için uğraş verdiğine değinerek bilgisayar mühendislerinin kendilerinden ve yaptıklarından ne kadar hoşnut olduğu sorularının Kurultay kapsamında ele alınmasını hedeflediklerini ifade etti. Sözlerini etkinliğin ev sahibi olan Boğaziçi Üniversitesi’ne ve Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne, Danışma Kurulu üyelerine, konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür ederek tamamladı.

Oda Yönetim Kurulu Birkan Sarıfakıoğlu Oda’da yürütülen kurumsallaşma, kuruluş hedeflerinin sağlanması, üyelerin beklentilerinin karşılanması ve mesleki sorunların çözümüne yönelik çalışmalarından bahsettiği konuşmasında, özgür düşüncenin, demokrasinin, laikliğin ve barışın egemen olmadığı toplumlarda bilimin gelişmesinin, dolayısıyla mühendisliğin icra edilerek insanlık yararına teknolojilerin üretilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Güncel tartışmalarla ilgili olarak da bilimin yerlisinin olmayacağını, bilimsel bilgi ve bilim üretimi evrensel olduğunu belirten Sarıfakıoğlu, altı boş, kolayca tüketilen yazılım ve teknolojide “yerli-milli” söylemleri yerine kolektif ve dayanışmacı/paylaşımcı üretime dayalı, insanlığın ortak malı özgür yazılım ve teknolojilere sahip çıkılması ve bu doğrultuda ulusal arge-inovasyon ve teknoloji politikaları belirlenmesi gerektiğini belirtti. 

İlk Gün Bilgisayar Mühendisliği Eğitimi ve Çalışma Hayatı Ele Alındı

Kurultayın birinci gününde bilgisayar mühendisleri profil araştırması mühendislik eğitimi, kamuda bilişim ve istihdam politikaları, mesleki tanımlar ve mesleki denetim, çalışma hayatı konuları ele alındı.

İlk oturumda, Profil Araştırma Grubu ve Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu’ndan Taylan Özgür Yıldırım yaklaşık bin Bilgisayar Mühendisleri Odası Üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen Bilgisayar Mühendisleri Profil Araştırması’nın ilk bulgularını paylaştı.

Üniversiteler ve Bilgisayar/Yazılım/Bilişim Sistemleri Mühendisliği Eğitimi oturumunda Türkiye’de eğitimin durumu ve güncel ihtiyaçları akademisyen, sektör temsilcisi ve genç mezun konuşmacılar tarafından ele alındı.  oturumda sosyal içerikten yoksun, hukuksuz ve değersiz bir meslek grubunun çıkar çevrelerinin kölesi olacağı vurgulandı.

Kamunun Bilgisayar Mühendisleri ile Sınavı oturumunda, kamuda hala bilgisayar mühendisi için kadro ve görev tanımlarının net olmadığı, bilgisayar mühendisleri için istihdam düzenlemelerinin kamu bilişim politikaları ile yakından alakalı olduğu ve bu noktada vizyon ve planlama eksikliği karşı karşıya kalındığı ifade edildi.

Kurultayın önemli oturumlarından biri olan Mesleki Düzenlemeler, Mesleki Denetim ve İmza Yetkisi oturumunda ise bilgi sistemleri denetiminin önemi, Avrupa’da uygulamada olan mesleki denetim ve yetkilendirme süreçleri, Türkiye’de TMMOB bünyesinde yapılan mesleki denetim faaliyetleri hakkında bilgi veren konuşmacılar, “imza yetkisinin” mesleki sorumluluk ile birlikte geldiğini ve bilgisayar mühendislerinin bu konuyu kapsamlı olarak tartışmaları için bir mesleki denetim çalıştayının gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi.

Etkinliğin ilk günü katılımcıların fazla mesai, asgari mühendislik ücreti, meslek etiği konularını tartıştıkları Çalışma Yaşamında Bilgisayar Mühendisleri forumuyla sona erdi.

İkinci Gün Geleceğin Teknolojileri, Mühendisliği ve Sorumluluklar Konuşuldu

Etkinliğin ikinci günü ilk oturumda Prof. Dr. Cem Say “Yapay Zeka ve Bilgisayar Mühendisinin Sorumluluğu” başlıklı konuşmasında gelişen yapay zeka ve teknolojilerinin uygulamalarından, uygulamalardaki eksik ve sorunlar hakkında bilgi verdi. Mühendisliğin hedefinin daha iyi bir dünya için çalışmak olduğunu, her teknoloji gibi yapay zekanın da iyiye ve kötüye kullanım örneklerinin bulunduğunu belirterek bilgisayar mühendislerinin sorumluluğu hakkında açıklamalarda bulundu.

Güncel Teknolojiler ve Geleceğin Mühendisliği oturumunda konuşmacılar blok zinciri, nesnelerin interneti, endüstri 4.0 gibi yeni teknolojiler ve bu teknolojilerin toplum ve mühendislik açısından etkileriyle birlikte geleceğin mühendisliği ve mühendislerin bu teknolojileri kullanarak topluma faydalı ürün ve hizmetler sunmanın ve bu teknolojileri topluma anlatmaları gerektiğine dair değerlendirmelerde bulundular.

Özgür yazılım teknolojileri ve mühendisliğe etkilerinin ele alındığı “Özgür Yazılım, Özgür Toplum” oturumunda Chris Stephenson özgür yazılımın üretim ve kullanım sürecindeki başarıları, başarısızlıkları ve çelişkileri vurgularken, Özge Barbaros ise özgür yazılım teknik yönü kadar etik yönünü de vurgulayarak Bilgisayar Mühendisleri Odası’nda bu konuyla ilgili yapılabilecek çalışmalar hakkında önerilerde bulundu.

Oda Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Oktay Dursun Bilgisayar Mühendisinin Gözünden: “Monitörün Ötesine Bakmak” başlıklı sunumuna bilgisayar mühendislerinin monitörlerin kafalarını kaldırıp dünyaya bakmaları gerektiği vurgusuyla başladı. Sunumda teknolojik gelişim ve geleceğe dair bilgiler paylaşan Dursun, daha çok sorular sormayı hedeflediğini söyleyerek bilgisayar mühendisinin bugünkü durumu, ruh dünyası ve gelecekteki rolü üzerine çeşitli sorular yöneltti.

Kurultay’ın son oturumunda, iki günlük program ışığında katılımcılar “Şimdi Bilgisayar Mühendisi Ne Yapsın?!” sorusuna cevap aradılar; mühendisliğin ne olduğu, bilgisayar mühendisinin mesleki tatmini, beyin göçü, girişimcilik gibi konulara dair fikir ve soruların dile getirildiği forumda Kurultay’ın çıktılarının meslektaşlarla paylaşılması ve Oda politikalarına girdi sağlanması gerektiği ifade edildi.

Kurultay Sonuç Bildirgesi Taslağı’nın sunumu ve ardından çekilen toplu fotoğrafla sona erdi. Kurultayda alınan oturum video kayıtları düzenlenerek, internet üzerinden paylaşılacak ayrıca bir kurultay kitapçığı da hazırlanarak ele alınan konuların daha geniş meslek çevrelerine ulaşması sağlanacak.

 

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası