TMMOB 3. Kadın Kurultayı 16 – 17 Kasım’da!

kadın_kurultayi_3TMMOB 3. Kadın Kurultayı 16-17 Kasım 2013 tarihinde Ankara`da İMO Teoman Öztürk Salonu`nda gerçekleştirilecek. 16 ilde düzenlenen yerel kurultaylarda alınan kararların taşınacağı merkezi kurultayda, ” TMMOB‘de Kadın Örgütlenmesi” ve “Türkiye`de Kadının Durumu” başlıklarında iki oturumda önergeler tartışılacak.

KURULTAY PROGRAMI

1. GÜN (16 KASIM 2013 CUMARTESİ)

09.30-10.00 Kayıt

10.00-10.30 Açılış Konuşmaları

Ayşe IŞIK EZER – Kurultay Düzenleme Kurulu Başkanı /TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi

Mehmet SOĞANCI – TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

10.30-10.40 Divan seçimi

10.40-10.50 Sonuç Bildirgesi Komisyonu seçimi

10.50-11.00 ARA

11.00-11.45 Tarihsel Gelişim Sürecinde Kadın Hakları

Doç .Dr. Elif Ekin AKŞİT – A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi

11.45-12.30 Türkiye‘de Kadın Politikaları-Gericilik ve Piyasacılık Sarmalında Kadınlar

Dr. Zeynep BEŞPINAR – Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

12.30-13-30 YEMEK ARASI

13.30-14.15 Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından Türkiye‘de Kadın Emeği

Canan ÇALAĞAN- KESK Kadın Sekreteri

14.15-15.00 Kadına Yönelik Şiddet; Nedenleri ve Sonuçları

Müge YETENER – TTB Kadın Kolu

15.00-15.15 ARA

15.15-15.45 GEZİ SÜRECİNDE KADIN

Beyza METİN – TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı

Mücella YAPICI – TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

15.45 – 16.45 TMMOB‘de Kadın Örgütlülüğü

(-Kadın Kurultayları ve Kadın Çalışmalarının Değerlendirilmesi

– Örgütlenme ve Mücadele Olanakları)

TMMOB Kadın Çalışma Grubu

16.45-17.00 ARA

17.00-18.30 İKK Kadın Komisyonlarının Sunumları

 

2.GÜN (17 KASIM 2013 PAZAR)

10.00-12.30 TMMOB‘DE KADIN ÖRGÜTLENMESİ

Karar Gerekçelerinin ve Önergelerin Görüşülmesi

Divanın Önergeleri Onaya Sunması

12.30-13-30 YEMEK ARASI

13.30-15.00 TÜRKİYE‘DE KADININ DURUMU

Karar Gerekçelerinin ve Önergelerin Görüşülmesi

Divanın Önergeleri Onaya Sunması

15.00-15-15 ARA

15.15-16.00 SONUÇ BİLDİRGESİ VE KAPANIŞ

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası