Seminer: Bilişim ve İş Hukuku Üzerine (İzmir)

7-8 Mart 2020 Cumartesi-Pazar günlerinde BMO İzmir Temsilciliği’nde bilişim ve iş hukuku üzerine gerçekleştirilecek seminerde konuşmacılar Av. Eda TANRIVERDİ ve Av. Barlas ÖMÜR olacaklar. Etkinlik ücretsiz olup katılım kontenjanı vardır; ön kayıt gerekmektedir.

İZLENCE

7 Mart 2020 Cumartesi

1) 10.30- 11.10 – Bilişimde Fikri Mülkiyet
Fikri haklarımız nelerdir? Fikri haklarımızı neden ve nasıl koruma altına almalıyız? Fikri haklarımız ihlal edildiğinde öncelikle yapılması gerekenler nelerdir?

2) 11.20- 12.00 – Gizlilik Sözleşmesinin Hukuki Boyutu ve Pratikte Uygulama Alanı (NDA)
Gizlilik konsepti neden ortaya çıktı? Gizlilik tam olarak neyi koruyor ve neden bu olguyu koruma altına almamız gerekiyor? Gizlilik sözleşmesinin amacı ve hedefi doğrultusunda içerisinde barındırması gereken unsurlar nelerdir? Önümüze bir gizlilik sözleşmesi geldiğinde özellikle dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir?

3) 13.00-13.40 – Proje Özelinde Sözleşmeler
Projenizin konusu, gelir modeli, sunulduğu kişilerin hukuki statüsü kapsamında oluşturulması gereken sözleşmesel ilişkilerin tespiti nasıl yapılır? Ürün veya hizmetin son kullanıcılara sunulmasıyla birlikte hangi sözleşmeler imzalanmalıdır?

4) 13.50-14.30 – Yatırım Öncesi/Esnası/ Sonrası Sözleşme İlişkisi
Yatırım alma aşamasında imzalanması gereken sözleşmeler nelerdir? Yatırım sözleşmelerinde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Centilmenlik Sözleşmesi nedir, neden imzalanır?

8 Mart 2020 Pazar

1) 10.30- 11.10 – Ortaklık Sözleşmeleri ve Kriterleri
Ortaklık ilişkisinin belirlenmesi; Proje mekanikleri dahilinde ortakların kendi aralarında belirlemesi gereken noktalar nelerdir? Neden ortaklık sözleşmesi hazırlanması önemlidir? Ortaklık sözleşmesi neyi amaçlar? Ortaklık sözleşmelerinde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

2) 11.20- 12.00 – Şirket Türü Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Şirket kurulumu esnasında dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Şahıs Şirketi mi Limited Şirket mi kurulması daha avantajlıdır? Bunların ticari hayatta avantajları ve dezavantajları nelerdir? Mali yükümlülükleri nasıldır?

3) 13.00-13.40 – Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Uyum Süreci
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında temel bilgiler nelerdir? İşbu kanun kapsamında yükümlülüklerimiz nelerdir? Aydınlatma yükümlülüğünün önemi ve kapsamı nedir?

4) 13.50-14.30 – Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası
Kişisel veri saklama ve imha politikası nedir? Kişisel verilerin imhası (silme, yok etme veya anonimleştirme) nasıl yapılmalıdır?

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası