Bilirkişilik Sempozyumu 6-7 Aralık 2019’da Samsun’da Yapıldı

Samsun Bölge Bilirkişilik Kurulu Başkanlığı ile Bilgisayar Mühendisleri Odası Samsun İl Temsilciliğinin de üyesi olduğu Samsun Akademik Odalar Birlikteliğinin (SAOB’un) düzenlediği Bilirkişilik Sempozyumu, 6-7 Aralık 2019 Cuma-Cumartesi günlerinde  Samsun Adliyesi İsa Fidan Konferans Salonunda yapıldı.

Sempozyuma TC Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanı Hâkim İzzet BAŞARA ve Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanı Hâkim Adem ARSLAN ile birlikte Adli Tıp Kurumu ve Yargıtay Daire Başkanları; Marmara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesinden öğretim üyeleri ve görevlileri; TMMOB’ye bağlı Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Bilgisayar Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının yöneticileri ve üyeleri; Samsun Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası ile Eczacılar Odası yöneticileri ve üyeleri; Samsun Barosu ve Ankara Barosu yönetici ve üyeleriyle SAOB bileşenlerinin ve Sosyal Güvenlik Kurumu İlkadım Müdürlüğünün temsilcileri, oturum yöneticileri ve konuşmacıları olarak katıldılar.

Bilgisayar Mühendisleri Odası, iki gün süren, dokuz başlık altında oluşturulan sempozyuma 6 Aralık 2019’da yapılan “Bilişim Hukukundan Kaynaklı Davalarda Bilirkişilik” adlı oturumla katıldı. Samsun Barosundan Av. Ali Anıl YALÇINKAYA‘nın yönettiği oturumda, BMO Bilişim Hukuku ve Bilirkişilik Komisyonu Başkanı Mutlu PAYASLIOĞLU ve Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Barış TORAMAN konuşmacı olarak yer aldılar. Oturum sonunda Mutlu PAYASLIOĞLU’nun anmalığını BMO Samsun Temsilcilik Kurulu Koordinatörü Akın ÖMÜR, Barış TORAMAN’ın anmalığını ise Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Başkanı Tarık TARHAN sundular.

Sempozyumu Samsun Adliyesinden yargıç ve savcılarla SAOB’a bağlı odaların üyeleri ve Samsun Bilirkişilik Bölge Kuruluna kayıtlı bilirkişiler ilgiyle izledi.

no images were found

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası