BMO 5. Olağan Genel Kurulu
15-16 Ağustos 2020’de Yapıldı

Bilgisayar Mühendisleri Odasının 5. Olağan Genel Kurulu 15 Ağustos 2020’de Cumartesi günü Ankara’da TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi Konferans Salonunda toplandı, organ seçimleri 16 Ağustos 2020 Pazar günü aynı yerde yapıldı.

Kovid-19 salgını koşullarında, konuk ve delegelerimizin güvenli uzaklık ve sağlık önlemlerine gösterdikleri özenle başarıyla gerçekleştirilen genel kurulu, BMO 4. Dönem Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Uğur KOCAGER açtı. Genel kurulumuzu, delegelerimizin oybirliğiyle seçilen Mutlu PAYASLIOĞLU (başkan), Sadık NAZİK (başkan yardımcısı) ve yazmanlar Betül ALTINDİŞ TÜRKMEN ile Merve TAPLI‘dan oluşan başkanlık divanı yönetti. BMO 4. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Hülya KÜÇÜKARAS‘ın açış konuşmasıyla başlayan genel kurul, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ‘ın konuşmasıyla sürdü.

Cumhuriyetimizin kurucusu, devrimlerimizin yapıcısı Mustafa Kemal ATATÜRK’e saygılarımızı sunmak üzere genel kurulumuzu temsilen Fikret AKMAN, Mustafa Kemal ÖZKAZANÇ, İlker TABAK, Ezgi EKİZ ve Servet TAŞ‘ın yer aldıkları heyet Anıtkabri ziyaret etti.

4. dönemin çalışma raporu ile mali raporunu, sırasıyla Yazman Üye Uğur KOCAGER ve Sayman Üye Eser İnan ARSLAN sundular; Denetleme Kurulunun raporunu ise Denetleme Kurulu Üyesi Oktay DURSUN aktardı. BMO 4. Dönem Yönetim Kurulunun oybirliğiyle aklanmasının ardından BMO Ana Yönetmeliği değişikliği önergeleri, genel kurul komisyonlarının raporları ve delegelerimizin önergeleri tartışılarak oylandı. Genel kurulumuzun ilk günündeki toplantı, Sonuç Bildirgesi Komisyonu sözcüsü Okan ÖZTÜRKMENOĞLU‘nun okuduğu Sonuç Bildirgesi‘nin delegelerimizin alkışları ve oybirliğiyle onaylanmasıyla son buldu.

Genel kurulumuza katılarak yanımızda olan Oda başkanlarına, kitle örgütlerinin temsilcilerine, başarı dileklerini gönderen Dr. Ali ARİFOĞLU (ODTÜ), Prof. Dr. Ali YAZICI (Atılım Üni.), Doç. Dr. Attila ÖZGİT (ODTÜ), Prof. Dr. Aydın KÖKSAL (Hacettepe Üni.), Prof. Dr. Cem BOZŞAHİN (ODTÜ), Prof. Dr. Cem SAY (Boğaziçi Üni.), Prof. Dr. Cesur BARANSEL (Gaziantep Üni.), Doç. Dr. Ersay GÜRSOY (Hacettepe Üni.), Prof. Dr. Ersin TÖRECİ (Hacettepe Üni.), Prof. Dr. Ebru AKÇAPINAR SEZER (Hacettepe Üni.), Prof. Dr. Eşref ADALI (İTÜ), Prof. Dr. Fatoş YARMAN VURAL (ODTÜ), Füsun SARP NEBİL (turk-internet.com), Prof. Dr. Gülsün TÖRECİ (Hacettepe Üni.), Prof. Dr. Halit OĞUZTÜZÜN (ODTÜ), Halil TEBER (TELKODER Başkanı), Mehmet AKSAYAN (Hacettepe ve Yeditepe Üni.), Prof. Dr. Murat TAYLI (Hacettepe ve Kültür Üni.), Prof. Dr. Osman COŞKUNOĞLU, Rüştü ARSEVEN ve Fırat GÜR (TÜBİDER), Prof. Dr. Tolga ÇAPIN (TED Üni.), Turhan ÇAKAR (Tüketici Hakları Derneği), Mv. Utku ÇAKIRÖZER (BMO Üyesi, Eskişehir Milletvekili), Prof. Dr. Ümit KARAKAŞ (Hacettepe Üni.), Prof. Dr. Yahya KARSLIGİL (YTÜ) ve Prof. Dr. Ziya AKTAŞ’a (Başkent Üni.) dönem boyunca Odamıza verdikleri destek ve ilgileri için candan teşekkürlerimizi sunarız.

* * *

Genel kurulumuza ulaşan kimi iletileri aşağıda paylaşıyoruz:
Prof. Dr. Ziya AKTAŞ‘ın iletisi için tıklayınız.

* * *

BMO 5. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi


© 2022 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası