Geçmiş Olsun İzmir

30 Ekim 2020 Cuma günü Ege’de Seferihisar açıklarında gerçekleşen, onlarca yurttaşımızın yaşamını yitirmesine ve yüzlerce yurttaşımızın yaralanmasına yol açan deprem nedeniyle büyük üzüntü içindeyiz. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına baş sağlığı ve sabır, yaralanan yurttaşlarımıza acil şifalar diliyor; yıkılan binaların altında kalanların da en kısa sürede sağ olarak çıkarılmalarını umuyoruz. Başta İzmir olmak üzere depremden etkilenen tüm şehirlerimizde yaşayan yurttaşlarımıza geçmiş olsun.

Kader ya da kıyamet değil bir doğa olayı olan depremin ne zaman ve nerede gerçekleşeceği önceden kesin olarak bilinemese de deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğumuzu uzun yıllardır biliyor, geçmişte ülkemizin farklı bölgelerinde gerçekleşen birçok depremin acısını da hâlâ içimizde taşıyoruz. Tüm bu bilgi ve deneyimlerin de katkısıyla yaralarımız hızlıca sarılırken tüm yurttaşlar olarak İzmir’in yanında olacağız. Ancak bu bilgi ve deneyimlerden sadece yaralar sarılırken değil, deprem olmadan önce de yararlanılması gerektiğini; başta birliğimiz TMMOB ve ilgili odalarımız olmak üzere uzman kuruluşların ve bilim insanlarının önerilerinin dikkate alınarak ülke genelinde depreme karşı alınacak önlemlerin aciliyetini bir kez daha yetkililere hatırlatmak zorundayız.

Her depremde olduğu gibi, dün de deprem sonrası en önemli gereksinimlerden birinin iletişim altyapısının ayakta kalması olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Gelecek depremlerde ve başka doğal felaketlerde benzer sorunların yaşanmaması, yurttaşlarımızın felaket sonrasında en çok gereksinim duydukları anda iletişimden yoksun kalmamaları için ülke genelinde iletişim altyapımızın geliştirilmesi ve iyileştirilmesi bir zorunluluktur. Bu doğrultuda gerekli yatırımların yapılmasını, Özel İletişim Vergisi başta olmak üzere toplanan vergilerin ve kamusal kaynaklarımızın kamusal çıkarlar için kullanılmasını talep ediyoruz.

Depremden etkilenen tüm yurttaşlarımıza ve en büyük darbeyi alan İzmir’e bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak İzmir ile dayanışma içinde olacağız.

Yanındayız İzmir.

Bilgisayar Mühendisleri Odası 5. Dönem Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası