1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlu Olsun

1 Mayıs, 135 yıl önce haftada 6 gün, günde 12 saat çalışan işçilerin, insanca yaşayabilmek için cinsiyetleri, tenlerinin renkleri fark etmeksizin başlattıkları mücadele ve dayanışmanın ışığında tüm dünya işçilerine ve ezilen halklara bıraktıkları bir mücadele mirasıdır.

1 Mayıs, özgürce kutlanması için bile nice bedeller ödenmiş, baskılara, yasaklara, katliamlara karşı kızıla boyanan rengi ve tüm coşkusu ile bütün dünya işçi ve emekçilerinin birlik mücadele ve dayanışma günü ve emek ile kurulacak aydınlık bir geleceğin bayramıdır.

1 Mayıs, savaşların, yıkımların, yağmaların, baskının sömürünün yanında yok edilemeyen umudun, mücadelenin simgesidir.

Günümüzde tek kutuplu yeni dünya düzeni ekseninde, neoliberal politikalar ve uluslararası sermayenin güdümünde açlığın, yoksulluğun ve gelir adaletsizliğinin her geçen gün daha da katmerlendiği savaşlar, yıkımlar ve göçler ile hayatlarımızın tarumar edildiği bir dönemi yaşamaktayız. Böyle bir dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan, hayatlarımızı tehdit eden bir salgınla yüz yüze geldik. Karşı karşıya olduğumuz bu felaket, asıl tehdidin virüs değil, paranın ve kârın, insan hayatından daha kıymetli görüldüğü bu sistem olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Hastalığa karşı yürütülen mücadele sağlık emekçilerinin sırtına yüklenirken, devletlerin fonlarıyla üretilmesi başarılan etkili aşılar patent korumaları ile birkaç firmanın tekelinde, tüm toplumun yararına değil, insan hayatını hiçe sayan kâr hırsının çıkarlarına sunuldular. Dünya zenginliğinin büyük bölümünü sömüren az sayıdaki ülke bu olanaktan faydalanırken dünyanın geri kalan onlarca ülkesinde büyük bir insanlık trajedisi yaşanmaktadır. Bu trajedinin sebebi sömürüden ve kâr hırsından beslenen sistemdir.

Ülkemiz de bu durumdan fazlasıyla nasibini almaktadır. Her geçen gün azalan ülke kaynakları, iyi yönetilmeyen bir salgın süreci ile de birleştiğinde, derinleşen krizin tüm yükünü işçi, emekçi, yoksul kesimlere yüklemekte; salgın süreci temel hak ve özgürlüklerin baskılanmasının, hak arama mücadelelerinin bastırılmasının bir fırsatı olarak kullanılmaktadır. Ülkemiz, insan hakları ve demokrasi alanında kötü bir sınav vermektedir. Salgın süreci, engellemelerin ve yasaklamaların bir bahanesi olarak kullanılmakta, işsizlik ve geleceksizlik de pek çok alanda emekçilerin önünde bir tehdit olarak durmaktadır. İşten çıkarma yasağı, kısa çalışma ödeneği, uzaktan çalışma gibi pek çok destek açıklanmış olsa bile bu desteklerin kimler yararına kullanıldığı açıktır. Ücretsiz izinler, “kod29” ile işten çıkarmalar, yoğun çalışma baskısı, sağlıksız koşullar devam etmektedir. Tam kapama olarak açıklanan bu periyotta bile işbaşı yapmak zorunda kalan emekçilerin durumu ortadadır.

Bizler, bilişim sektöründe çalışanlar, bu etkilerden azade olduğumuzu düşünebiliriz. Ofislerimizi evlerimize taşıyarak, salgın döneminin olumsuz sağlık etkilerinden, ivmelenen dijitalleşme atağı ile birlikte artan ekonomik baskıdan, işsizlik ve yoksulluk tehdidinden nispeten daha az etkilendiğimizi söyleyebiliriz ancak evlerimize taşıdığımız ofislerimiz ile tüm hayatımızı iş hayatına çevirmiş durumdayız. Artan mesailer, haftada 60 saatleri bulan çalışma süreleri ile, 135 yıl önce Amerikalı işçilerin yükselttiği insanca çalışma saatleri talebi, bizler için de hâlâ yakıcı bir talep olmaya devam etmektedir. Saatler boyunca yemek masasında kod yazıyor, analiz hazırlıyor, proje yönetiyor ya da sisteme müdahale ediyoruz, artan meslek hastalıklarının yanında, esnek çalışma saatleriyle yürütmeye çalıştığımız ev işleri, çocuk, yaşlı bakımı, yorgunluk, bıkkınlık, yan yana çalıştığımız arkadaşlarımızın yoksunluğu, giderek artan yabancılaşma…

Bugün 1 Mayıs, dünyanın tüm işçilerinin ve ezilenlerin, birlik mücadele ve dayanışma günü. Bugünü meydanlarda tüm coşkumuzla kutlayamayacağız ama bulunduğumuz her yeri 1 Mayıs meydanına çevireceğiz.

Her nerede olursak olalım, bizler, emekleriyle hayatı yaratanlar; işçi sınıfının yaktığı ışığın aydınlığında, yepyeni bir hayatı, aydınlık bir geleceği, hep birlikte kendi ellerimizle yaratacağız.

Umut yan yana…
Yaşasın 1 Mayıs.

Bilgisayar Mühendisleri Odası
5. Dönem Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası