SEÇMEN TERCİHLERİNE DERİNSAHTE İLE MÜDAHALE

Bugünlerde, hem gelişen yapay zekâ teknolojisinin hem de İnternetin, seçim sonuçlarını etik dışı yöntemlerle etkilemek üzere kullanılacağına ilişkin pek çok söylenti kamuoyuna yansımaktadır. Sosyal medyanın temel haber ve paylaşım kaynağı haline gelmesinden beri yalan ya da çarpıtılmış haberler, video ve ses kayıtları çok hızlı yayılmaktadır. Bu tür paylaşımlar, eğer zamanında kontrol altına alınamazsa yıkıcı sonuçlara neden olabilmektedir.

Bilgisayar Mühendisleri Odası, yanıltıcı içerikler ve DerinSahte’yle mücadele yolları konusunda kamuoyunu bilgilendirmeyi, bu türden girişimlere karşı yurttaşlarımızın iletişim ve haber alma haklarını savunmayı kararlılıkla sürdürecektir.

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası