Kişisel Verilerimiz Tehlike Altında mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından kullanıma alınan bir uygulama ile sokakta çekilen fotoğraflar üzerinden vatandaşlarımızın detaylı bilgilerine ulaşıldığı kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bu konuyla bağlantılı olarak;

  1. Söz konusu veriye erişim ne şekilde sağlanmaktadır, vatandaşlarımızın başka amaçlarla toplanmış biyometrik verileri bu amaçla kullanılmakta mıdır?
  2. Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili mevzuatta açıkça kişisel veri olarak belirlenen biyometrik verilerimizin herhangi bir adli süreç söz konusu olmaksızın keyfi olarak kullanıma açılması, Türk Ceza Kanununda yer alan “Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme” suçunu oluşturmaktadır. Uygulama geliştirilirken bu konuda gerekli hassasiyet gözetilmiş midir?
  3. Demokratik bir hukuk devletinde hangi mevkide olursa olsun kimsenin vatandaşlarımızın verilerine usulsüz ve yetkisiz olarak erişme hakkı bulunmadığı ilgili mevzuatta açıkça belirtilmiştir. Uygulama geliştirilirken ve kullanıcı yetkileri belirlenirken İçişleri Bakanlığı ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından biyometrik verilere erişim konusunda olarak ortaya konan usul ve esaslara dikkat edilmiş midir?

Kişisel verileri korumanın bir vatandaşlık hakkı olduğunu bir kere daha vurgularken, Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak vatandaşlarımızı hakları konusunda bilgilendirmeye devam edeceğimizi ve sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası
6. Dönem Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası