19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun

Birinci Dünya Savaşından yenilgiyle çıkmış bir ülke, ağır şartlarla imzalanmış bir anlaşma, uzun yıllar boyunca savaşlarla yaşamaktan yorgun düşmüş fakir bir halk… Bir ulusun böyle bir durumdan çıkarak kendi kaderini tayin hakkını eline aldığı ve bağımsızlık mücadelesini başlattığı, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının o gün başlayan mücadelesi, gün geçtikçe artan bir halk desteği ile büyüyerek ülkeyi büyük bir değişim ve dönüşüme taşıyan Cumhuriyet’in ilanıyla sonuçlanmıştır.

Bir toplumu ileri götürecek olanların kökleşmiş, yıkılmaya yüz tutmuş fikirlere karşı gelecek insanlar, yani gençler ve genç fikirlere sahip olanlar olduğunu bilen Atatürk, bugün 100 yaşına gelmek üzere olan Cumhuriyetimizi bu “genç fikirlilere” emanet etmiş ve “Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir.” sözleriyle beklentisini dile getirmiştir. Kuruluş ilkeleri gereği demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olması gereken Cumhuriyetimiz ve onu kuran Meclisimizin bugün geldiği nokta ise hayallerimizin ve ülkemizin genç insanlarının hak ettiğinin ne yazık ki çok gerisindedir.

Ülkemizde 2022 yılı sonu itibarıyla yaşları 15-24 arasında olan, genel nüfusun yüzde on beşine denk gelen yaklaşık 13 milyon genç yaşamaktadır(*). Ülkenin ihtiyaç duyduğu gelişim alanlarına ilişkin planlamaların ve ona uygun eğitim ve istihdam alanlarının yaratılmaması en önemli eksikliklerimizden olup gençlerimize eğitimde fırsat eşitliği sağlanamadığı gibi çalışma hayatlarında da düzenlenmiş ve koruma altına alınmış hakları son derece kısıtlıdır. Aldığı eğitime güvenmeyen, güvense bile iş bulacağına inanmayan, inansa bile o işte kalıcı olamama ihtimalinin baskısını sürekli üstünde hisseden gençlerimiz zaten borç yüküyle mezun oldukları bu ülkeden ayrılarak kendilerini var edebilecekleri, baskı altında olmadan ifade edebilecekleri ve özgürce yaşayabilecekleri alanları başka ülkelerde bulmaya çalışmaktadırlar. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanamamış olması, engellilerin iş ve sosyal hayata rahatlıkla katılabileceği düzenlemelerin çok eksik kalması, örgütlenme hakkının vatan hainliğine eşdeğer tutulması genç kadınların ve erkeklerin bu ülkeden vazgeçmesine, tüm ümitlerini kaybetmelerine sebep olmaktadır. Umudunu kaybeden ve aileleri dışında herkes için görünmez olan bu genç insanlara büyük bir borcumuz var.

İçinde bulunduğumuz seçim atmosferinde ilk defa oy kullanacak olan gençlerin siyaset ve kurumsallaşmış yönetim şekillerine mesafeli duruşunu, özgürlükçü, çevreci, sosyal sorunlara duyarlı yaklaşımlarını anlamalı; ideolojik çekişmelerin içerisine girmeyişlerine şaşırmamalıyız. Onlar sonuçlarla ilgileniyor, özellikle ekonomik anlamdaki gelecek kaygısını pek çok farklı sorundan daha yakıcı buluyorlar. Gençliğin yüksek enerjisini yaratıcı ve ilerici projeler içinde kullanmalarının yolunu açmak yerine onları eğitimlerindeki eşitsizliğin sonuçlarıyla karşı karşıya bırakan, özgürlüklerini tırpanlayan, geleceklerinden kaygı duymalarına sebep olan bu sistemden hepimiz sorumluyuz.

19 Mayıs 1919’da atılan ilk adımın ardından umutsuz ve zor günlerinden çıkmayı başarmış bir halkın aynı gücü ve iradeyi bugünler için de göstermesini sağlamalıyız. Hepimizin yaşamaktan mutluluk duyacağı bir ülkeye, hayal ettiğimiz Türkiye’ye ulaşmak için tüm kuşakların birlikte, bir arada, örgütlü ve azimli çalışmasına ihtiyacımız var. Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak bugünlere ulaşmamızı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını saygıyla anar, ulusumuzu ve geleceğimizi teslim edeceğimiz gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlarız.

Bilgisayar Mühendisleri Odası
6. Dönem Yönetim Kurulu

(*) https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=49685 https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Youth-in-Statistics-2022-49670

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası