Yapılandırma Başvuruları 30 Haziran 2023’e Kadar Uzatılmıştır

26 Mayıs 2023 gün ve 32202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7300 sayılı karara göre; 7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”da yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatılmıştır. Ek karar uyarınca geçmiş yıllara ait ödenti borçlarının yapılandırılmasını isteyen üyelerimiz 30 Haziran 2023 günü mesai saati bitimine kadar başvuruda bulunabilirler. Yapılandırmaya başvuran üyelerimizin ödenti borçları güncel ödenti tutarı olan 50 TL yerine, ödenti borcunun oluştuğu yıllardaki tutarlar üzerinden tahsil edilecektir.

7440 Sayılı Kanun uyarınca;

  • Aidat borcu olan üyelerimizin bu Kanun hükümlerinden faydalanabilmesi için 30 Haziran 2023 günü mesai bitimine kadar ekteki dilekçeyle Odamıza başvurmaları gerekmektedir.
  • 31 Aralık 2022’ye kadar ödenmesi gerektiği halde 12 Mart 2023 tarihine kadar ödenmemiş olan ödenti borçlarının tamamının birinci ödemesinin 31 Temmuz 2023 günü mesai bitimine kadar, kalanının da aylık dönemler halinde ve tüm taksitler toplamı en fazla altı eşit ödeme olacak şekilde ödenmesi durumunda, (Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayları içerisinde) bu alacaklara uygulanan fer`i alacaklar tahsil edilmeyecek; ödenti borçları hesaplanırken ilgili olduğu yıldaki ödenti tutarları esas alınacaktır.

İlgili Kanun değişikliğinden sonra TMMOB tarafından belirlenen Uygulama Esasları doğrultusunda, Odamızın 27 Mart 2023 günlü Yönetim Kurulu toplantısında sürece ilişkin alınan kararlara göre;

  • Üyelerimizin dilekçeyle başvurması sonrasında hesaplamalar yapılıp yapılandırma tutarları belirlenecek ve ekteki imzalı Üye Ödenti Ödeme Taahhütnamesi alındıktan sonra süreç başlayacaktır. İmzalı başvuru dilekçesi ve ödenti formu olmayan üyelerimizin ödemeleri yapılandırma kapsamında değerlendirilmeyecektir. Her iki formun da orijinal kopyasının kargoyla Odamıza gönderilmesi gerekmektedir. (Adres: Necatibey Cad. No. 88/7 Çankaya – ANKARA)
  • Üye ara yüzünden erişilen Sanal POS aracılığıyla yapılan yapılandırma ödemeleri kabul edilmeyecektir.
  • Dilekçesi olan, borç tutarı yeniden hesaplanıp yapılandırılan ve Üye Ödenti Ödeme Taahhütnamesini imzalayan üyelerimiz ödemelerini Banka kanalıyla ya da Genel Merkez ve İl Temsilciliklerimize nakit ya da kredi kartıyla ödeyebilecektir. Odamızın Bankalarla anlaşması olmaması nedeniyle kredi kartlarına taksit seçeneği bulunmamaktadır.
  • Yapılandırmadan yararlanan üyelerimizden geçmiş yıllara ait ödenti borçlarının yanında 2023 yılı ödenti borçlarını da kapatmaları beklenmektedir.
  • Yapılandırma taksit tutarları “XXX Sicil Numaralı Üye Yapılandırma Ödemesi X. Taksit” açıklamasıyla aşağıdaki hesap numarasına gönderilecektir.

Genel Merkez -Ankara

Hesap Adı: BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI

Banka ve Şube: Garanti Bankası Necatibey Şubesi

Hesap No: 130 / 6295846

IBAN: TR76 0006 2000 1300 0006 2958 46

  • Sistemde, geçmiş yıllarda çalışmadıkları dönemlere ait ödenti borcu olan üyelerimiz, çalışmadıkları dönemleri gösteren ve e-devlet üzerinden aldıkları SGK Hizmet dökümlerini başvuru eki olarak iletmeleri durumunda ilgili aylara ilişkin işsizlik muafiyetleri tanımlanacaktır. Aynı şekilde Ana Yönetmeliğimizin “Üyeliğin Askıya Alındığı Durumlar” başlıklı 13. maddesi ve “Üyelik Ödentisi Alınmayacak Durumlar” başlıklı 102. maddesinde belirtilen koşulları sağlayan üyelerimiz belgelemeleri durumunda üyelik ödentisinden muaf sayılacak ve borç tutarları muaf oldukları dönemler dikkate alınarak hesaplanacaktır.
  • Odamızın geçmiş yıllara ait ödenti tutarlarını gösteren tablo aşağıdaki gibidir.

*TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası Yıllara Göre Ödenti Tutarları

BaşlangıçBitişYılÖdenti Tutarı
(AY)
01.01.202231.12.2022202218,00 TL
01.01.202131.12.2021202115,00 TL
01.01.202031.12.2020202012,50 TL
01.01.201931.12.2019201912,50 TL
01.01.201831.12.2018201812,50 TL
01.01.201731.12.2017201712,50 TL
01.01.201631.12.2016201612,50 TL
01.01.201531.12.2015201512,50 TL
01.01.201431.12.2014201410,00 TL
01.01.201331.12.2013201310,00 TL
01.08.201231.12.201220129,00 TL

Ekler:

Üye Ödenti Borçları Yapılandırma Başvuru Dilekçesi

Üye Ödeme Taahhütnamesi – Temmuz 2023’te ödeme başlangıcı

Bağlantılar:
7440 sayılı kanun

Süre uzatımlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı


© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası