BMO Kahramanmaraş Depremleri Raporu

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri sonrasında TMMOB ve bağlı Odaların ayrı ayrı bu depremlerle ilgili gözlem ve raporları yayınlanmıştır. Bu kapsamda BMO tarafından hazırlanan ve deprem sonrası süreçte gözlem ve değerlendirmelerimizi içeren bir deprem raporumuz bulunmaktadır.

6 Ağustos 2023’te TMMOB tarafından yayımlanan TMMOB Kahramanmaraş Depremleri Raporunda meslek alanımızla ilgili bilgi teknolojileri ve İletişimle ilgili konulardaki görüş ve değerlendirmelerimiz bu raporun ilgili bölümlerinde yer almıştır. TMMOB’nin söz konusu raporundaki BMO’yla ilgili bölümlere ayrı bir rapor şeklinde buradan erişebilirsiniz: BMO Kahramanmaraş Depremleri Raporu

Mesleki sorumluluğumuzun gereği olarak hazırladığımız bu raporun bölgede yaşanan felaketin büyüklüğünün anlaşılmasına katkı sağlamasını ve alınacak önlemler açısından yol gösterici olmasını dileriz.

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası