Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun! Yaşasın Cumhuriyet!

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak Cumhuriyetimizin 100. yaşını gururla kutluyoruz. Emperyalizme karşı verilen Kurtuluş Savaşının ardından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları önce saltanatı tarihin derinliklerine gömmüş, ardından bunun doğal sonucu olarak devleti yönetenlerin soy esasına göre değil, vatandaşların kendi tercihleri ile belirlenmesi demek olan Cumhuriyeti 29 Ekim 1923’te ilan etmişlerdir. Asırlar boyunca yönetenler tarafından “tebaa” olarak görülen bir toplumun bireylerini eşit yurttaşlar olarak tanımak anlamına gelen bu tarihsel adımı coşkuyla selamlıyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu cesur adımı atan önderleri saygıyla anıyoruz.  

Bu tarihten bugüne geçen yüz yıl büyük oranda; Cumhuriyet’i “kapatılması gereken bir parantez” olarak görüp önce anlamını boşaltmak ve nihayetinde yıkmak isteyenlerle Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkanlar, onun demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olarak tanımlanan niteliklerini geliştirmeye çalışanlar arasındaki mücadele ile geçti. 

Ülke yönetiminin tek adama devredildiği, halkın iradesinin Saray’da alınan kararlarla yok sayıldığı, devlet kurumlarının tarikatlar arasında paylaşıldığı, bizzat devlete egemen olanların Cumhuriyet’in ışığını söndürmeye çalıştığı bir dönemde, biz bu ülkenin bilgisayar mühendisleri olarak gerçek bir Cumhuriyet’te inat ediyoruz. Bu ülkenin bilgisayar mühendisleri olarak, birliğimizin unutulmaz başkanı Teoman Öztürk’ün veciz ifadesinde de belirttiği gibi “bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil emekçi halkımızın hizmetine sunmak” için elimizde bulunan olanakların farkındayız.

İnternet sansürüne, mahremiyeti güvenlik adına ihlal eden gözetim mekanizmalarına karşı çıkmaya; ifade özgürlüğüne sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kamu bilişim politikalarının toplum yararına oluşturulması için var gücümüzle çalışacağız, kamu adına denetim görevimizi duyarlılıkla sürdüreceğiz. Uygulanan ekonomik politikaların sonucu olarak ortaya çıkan sayısal uçurumun giderilmesi, ucuz, kaliteli ve eşit bir İnternet altyapısının tüm yurttaşlar için sağlanması için çaba göstermeye devam edeceğiz. Bilişim teknolojilerinin daha adil, şeffaf, demokratik ve katılımcı bir kamu yönetiminin sağlanması için kullanımı konusunda ısrarcı olacağız, yerel ölçekten başlayarak örnek modeller geliştirmeyi hedefleyeceğiz. 

Özetle, bilimin yol göstericiliğinin esas kabul edildiği, tarafsız ve bağımsız yargının adalet dağıttığı, emeğin haklarını aldığı, kadınların güven içinde yaşadığı, gençlerin hayallerini bu ülkede özgürce yaşamak üzerine kurduğu, eşit yurttaşlığı esas alan laik ve uygar bir ülke için mücadeleyi hem mesleğimizi icra ederken hem de hayatın her alanında sürdüreceğiz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm üyelerimizin ve halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, bu güzel ülkenin hak ettiği yarınlara ulaşması için başta meslektaşlarımız olmak üzere tüm yurttaşlarımızı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. 

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü! 

Yaşasın Cumhuriyet!

Bilgisayar Mühendisleri Odası
6. Dönem Yönetim Kurulu
 

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası