TMMOB Eğitim Sempozyumu Gerçekleştirildi

Cumhuriyetin 100. Yılında TMMOB Eğitim Sempozyumu” 4 Kasım 2023 günü Ankara’da Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Nadir AVŞAROĞLU ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Ardından düzenlenen Özel Oturum, Yavuz ÖNEN kolaylaştırıcılığında ZMO Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi SUİÇMEZ’in “Mühendislik, Mimarlık ve Planlama Eğitiminde 100 Yıllık Mevcut Durum Analizi” sunumuyla gerçekleştirildi. Remzi SUİÇMEZ’in sunumunda Oda bazında mühendislik bölümlerinin kontenjan yerleşen sayıları ve yerleşen sıralamalarında Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinin puan ve sıralamada yükselen bir eğimde olmasına dikkat çekildi.

TMMOB Eğitim Sempozyumu ilk oturumu “MMŞP Eğitiminde Eğilimler ve Yeni Yaklaşımlar” ana başlığıyla İrfan TÜRKKOLU kolaylaştırıcılığında başladı. Prof. Dr. Ahmet KOLTUKSUZ ve Doç. Dr. Zeynep ERES ÖZDOĞAN sunumlarını gerçekleştirdi. Prof. Dr. Ahmet KOLTUKSUZ sunumunun ilk bölümünde yıkıcı teknolojiler ve insanlık tarihinin kırılma noktalarından söz etti ve ardından günümüz teknolojilerinden hareketle ileriye yönelik bir bakış açısı sundu. Eğitimle ilgili nasıl ve ne yapmalı sorularının yanıtlarına değinen KOLTUKSUZ, bilgisayar mühendisliğinin nereye evrildiği konusunda da dikkat çeken saptamalarını paylaştı.

İkinci oturum “Üniversite Sonrası MMŞP Eğitimi” ana başlığıyla Teoman ALPTÜRK kolaylaştırıcılığında Mehtap ERCAN BİLGEN ve Bilgisayar Mühendisleri Odası 4. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gülin ONAT BAYIR sunumlarıyla gerçekleştirildi. Dr. Gülin ONAT BAYIR sunumunda Uzaktan Eğitim (e-öğrenme) konusundaki saptamaları paylaştı ve TMMOB Acil Durum Uzaktan Öğrenme Raporunu anlattı.

Sempozyumun üçüncü oturumu “MMŞP Eğitiminde Güncel Sorunlar” ana başlığıyla Kaya GÜVENÇ kolaylaştırıcılığında başladı. Prof. Dr. Müfit GÜLGEÇ “MMŞP Eğitiminde Akreditasyon” sunumunu yaptı.

Cumhuriyetin 100. Yılında TMMOB Eğitim Sempozyumu’nun son oturumu Mehmet SOĞANCI kolaylaştırıcılığında “MMŞP Öğrencileri Sorguluyor” ana temasıyla başladı. TMMOB’ye bağlı Odaların Öğrenci Komisyonlarından öğrenciler sunumlarını yaptılar.

Ek: SONUÇ BİLDİRGESİ

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası