BMO 7. Olağan Genel Kurulu 16-17 Mart 2024’te Yapıldı

Bilgisayar Mühendisleri Odasının 7. Olağan Genel Kurulu 16 Mart 2024 Cumartesi günü Ankara’da TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi Konferans Salonunda toplandı, organ seçimleri 17 Mart 2024 Pazar günü aynı yerde yapıldı.

Genel Kurulu, BMO 6. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Cem Nuri Aldaş açtı. Genel kurulumuzu, delegelerimizin oybirliğiyle seçilen İsmail İlker Tabak (Başkan), Hazal Kaya (Başkan Yardımcısı) ve yazmanlar Eymen Görgülü ile Deniz Kaya’dan oluşan başkanlık divanı yönetti. BMO 6. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Cem Nuri Aldaş’ın açış konuşmasıyla başlayan genel kurul, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Hanze Gürkaş’ın konuşmasıyla sürdü. TMMOB Başkanı Emin Koramaz’ın mesajını paylaşan Gürkaş, 6. Dönem Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Temsilcilikler, Çalışma Grupları ve faaliyetlere katkıda bulunan diğer üyelere teşekkür etti.

Cumhuriyetimizin kurucusu, devrimlerimizin yapıcısı Mustafa Kemal Atatürk’e saygılarımızı sunmak üzere genel kurulumuzu temsilen Ali Çetinkaya, Fikret Akman, Naciye Çakır, Altay Elbek ve Tugay Kansu’dan oluşan heyet saat 15.30’da Anıtkabri ziyaret etti.

6. dönemin çalışma raporu ile mali raporunu, sırasıyla Yazman Üye Fikret Akman ve Sayman Üye Mustafa Özgür Uğur sundular; Denetleme Kurulunun raporunu ise Denetleme Kurulu Yazman Üyesi Törehan Yıldırır aktardı. BMO 6. Dönem Yönetim Kurulunun oybirliğiyle aklanmasının ardından BMO Ana Yönetmeliği değişikliği önergeleri, genel kurul komisyonlarının raporları ve delegelerimizin önergeleri tartışılarak oylandı. Genel kurulumuzun ilk günündeki toplantı, Sonuç Bildirgesi Komisyonu sözcüsü İlhami Türkdoğan’ın okuduğu Sonuç Bildirgesi‘nin delegelerimizin alkışları ve oybirliğiyle onaylanmasıyla son buldu.

17 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilen 7. Dönem seçimlerine, Demokrat Bilgisayar Mühendislerinin kırmızı listesi tek aday liste olarak katıldı. Yapılan oylama sonucunda BMO 7. Dönem Yönetim Kurulu üyeliklerine İlhami Türkdoğan, Cem Nuri Aldaş, Zühre Kordon Akın, Ferzan Yalkut, İbrahim İzlem Gözükeleş, Eren Can Dikme ve Ezgi Ekiz Emiroğlu seçilirken yedek üyeliklere Zeliha İlke Selvi, Mehmet Yazıcı, Ekin Kazan, Fuat Yelken, Erman Olca, Armağan Kılıç ve İdil Zeynep Alemdar seçildiler.

Denetleme Kurulu üyeliklerine Lütfiye Yener, Şenol Tekdal, Ali Çetinkaya, Törehan Yıldırır, Rüştü Savaş Uluçay, Naciye Çakır ve Serdar Aytul; yedek üyeliklere ise Ayşe Yasemin Seydim, Fikret Akman, Ayşe Gül Üneri, Ezgi Pekşen Soysal, Emine Aydın, Recep Ali Geze ve Hakkı Canberk Karaoğlan seçildiler.

Onur Kurulu üyeliklerine Işık Alpman, Arif Cevizci, Sıdıka Funda Çetintaş, Suat Zeki Canpolat, Ayşegül Donmaz; yedek üyeliklere ise İsmail İlker Tabak, Gölay Şakiroğulları, Yümni Mutlu Payaslıoğlu, Ebru Sezer ve Asuman Akın seçildiler.

TMMOB Yönetim Kurulu adaylıklarına Mehmet Potur, Hülya Küçükaras ve Adil Güneş Akbaş; TMMOB Denetleme Kurulu adaylığına Gülin Onat Bayır, TMMOB Yüksek Onur Kurulu adaylığına Gölay Şakiroğulları seçildiler.

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası 7. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası