Bilgisayar Mühendisleri Odası 7. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi Yayımlandı

16 Mart 2024 Cumartesi günü gerçekleştirilen Bilgisayar Mühendisleri Odası 7. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi yayımlandı. Sonuç Bildirgesi; Genel Kurulumuzda ilgili komisyon sözcüsü İlhami Türkdoğan tarafından okunmuş ve oybirliğiyle onaylanmıştır. Genel Kurulumuzun Sonuç Bildirgesi’ni kamuoyunun bilgisine sunarız.

BMO 7. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi

Bilgisayar Mühendisleri Odası, hem kuruluş tarihi hem de üyelerinin yaş ortalaması bakımından TMMOB çatısı altındaki en genç Oda… 6. dönemini geride bırakan Odamız buna  karşın sektörde 40 yılını aşmış üyelerinin deneyimi ile mesleğimizin bize kazandırdığı devingenliği bütünleştirmeyi başararak kuruluşundan bu yana son derece değerli işler yaptı; güncel gelişmeleri yakından izleyerek tarihe önemli notlar düştü, meslektaşlarımızın hakları ve örgütlenmesi için hevesini ve heyecanını hep diri tutarak çalışmayı sürdürdü. Bugün de aynı motivasyonla farklılıklarımızı zenginlik olarak gören, bunları aynılaştırmaya değil kendi kulvarlarında özgünleştirmeye destek veren,  demokrat, ilerici  ve özgürlükçü bir Oda bünyesinde olmanın coşkusuyla yolumuza devam ediyoruz.

Bir önceki dönemde Covid-19 salgını ve sonuçlarıyla mücadele etmek zorunda bırakılan dünya halkları, son 2 yılda da savaşlar, ekonomik krizler, göçler, mülteci sorunu, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, doğal afetler ve iklim krizinin etkileriyle zor zamanlar yaşadı, yaşamaya da devam ediyor.

İçine düşürüldüğümüz ekonomik kriz, hepimizi her geçen gün daha çok zorlayarak yoksullaştırıyor. Ortodoks politikalardan heterodoks olanlara geçişten en çok etkilenenler yine emeğiyle geçinen bizler olduk.  Krizlerin oluşmasına neden olanlar ise “henüz” herhangi bir bedel ödemedi.

Bir yandan giderek ağırlaşan ekonomik koşullar diğer yandan aydınlanmayı, bilimi, laikliği öncü edinmiş Cumhuriyet değerlerinden hızla uzaklaşan politikalar nedeniyle bir çok meslektaşımız yurt dışında çalışmayı tercih ediyor. Yurt dışında yaşama ya da uzaktan çalışma olanakları bilişimle ilgili bölümlere talebi artırıyor.

Bilişim alanına artan talep sadece üniversitelerin ilgili bölümleriyle kalmıyor özellikle son  yıllarda sayıları sürekli artan, iktidar tarafından desteklenen “1 milyon yazılımcı” gibi başlıklarla bilişim alanında (özellikle de yazılımda) meslek edindirmeye yönelik çok sayıda sertifika programı başlatılıyor. Şirketler, bilişim çalışanlarının ücretlerinin diğer sektörlere göre yüksek olması nedeniyle çalışanlar üzerinde baskı yaratacak yedek iş gücüne ihtiyaç duyuyor. İktidar ise uzun erimli planlamalar yerine iş çevrelerinin kısa erimli gereksinimlerini karşılamaya, bir yandan da özellikle genç işsiz sayısındaki artışı popülist bir yaklaşımla yönetmeye çalışıyor. Şimdiye kadar, mesleğimizi değersizleştirmeye çalışan bu gibi girişimlere karşı mücadele ettik, mücadelemiz bundan sonra da devam edecek.

Meslektaşlarımızın çalışmakta oldukları iş yerlerinde karşılaştıkları hukuksuzluklara da sessiz kalmadık; hukuksal destek sağlayarak, kamuoyunu bilgilendirici açıklamalar yaparak onların haklarını savunduk. Her türlü haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı meslektaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Pandemi bitti ama çalışma yaşamındaki etkileri hâlâ devam ediyor. Esnek çalıştırma, pandemi öncesinde de işverenlerin hayal ettiği bir istihdam biçimiydi. Pandemi koşulları ve bu koşullarda yaygınlaşan teknolojiler işverenlerin bu hayalini gerçekleştirdi. Ama diğer yandan uzaktan ve esnek çalışma koşulları meslektaşlarımıza da cazip geldi. Uzaktan çalışma özellikle genç meslektaşlarımız tarafından daha çok talep edilmeye başlandı. Sonuçta büyük şehirlerin en büyük sorunlarından biri olan barınma ve ulaşımla uğraşmak zorunda kalmadan çalışma olanağı elde ettiler. Fakat her şey toz pembe değil. Tamamen veya kısmen uzaktan çalışmadan kaynaklı sorunlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. En başta, örgütsüzlüğün yaygın olduğu bilişim sektöründe çalışanlar daha da yalnızlaşıyorlar. Ayrıca işverenler çalışanlarını uzaktan çalışma esnasında denetlemek için farklı uygulamalar geliştirmeye bu yöntemle çalışanları bulundukları ortamda sürekli gözetlemeye başladılar.   BMO olarak gerek yalnızlaşan, gerekse hukuksuz uygulamaları kabul etmeye zorlanan meslektaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin gün geçtikçe arttığı günümüz Türkiye’sinde,  kadın meslektaşlarımız, öğrenim hayatları boyunca,  işe alım süreçlerinde ve sonrasında çalışma hayatlarında uğradıkları haksızlıklar (eşitsiz kariyer imkanları, bezdiri/yıldırı-mobbing, çalışma koşullarının kadınlara uygun düzenlenmemesi vb.) ve ayrımcılıklar (aynı iş tanımlarına daha düşük ücret, kariyer olanaklarından yoksun bırakma vb.) karşısında yalnız kalmayacaklar,  mücadelelerinde yanlarında duran ve onları destekleyen bir Oda olmaya devam edeceğiz ve tüm bunlarla birlikte mücadele edeceğiz.

Yapay zekâ, toplumun birçok işlevini destekleyen altyapılar için giderek daha önemli oluyor. Ulaşım, güvenlik, enerji, eğitim sektörleri; iş yerleri ve hükümetler, iyileştirme veya koruma amacıyla yapay zekâyı altyapılarına dahil ediyorlar.Mevcut altyapıları destekleyen yapay zekânın kendisi de bugünün ve yarının birçok hizmetinin bağlı olacağı kritik bir altyapı haline geliyor. Kuşkusuz yapay zekâ bir çok olanak sunuyor. Ancak diğer yandan da devletler ve şirketler arasındaki kıyasıya rekabet, insanlığı ve çevreyi tehdit ediyor. Yapay öğrenme sistemlerinin veri gereksinimi, yaşamın her bir alanını verileştiriyor ve yağmalıyor.  7. dönemde, yapay zekâ hakkındaki ulusal ve yerel yönetim politikalarını toplumcu bir bakış açısıyla ele alacağız.

TMMOB’nin geleneksel çizgisi içinde; mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarının halkımızın ve ülkemizin sorunlarından ayrı olmadığının bilinciyle;

– Aydınlanmayı, bilimi, laikliği öncü edinmiş Cumhuriyet ilkelerinden taviz vermeyeceğiz;

– Karanlığa karşı dimdik ayakta üniversitelerini savunan akademisyenlerin ve öğrencilerin yanında olacağız;

– Meslektaşlarımızın ekonomik, demokratik ve mesleki faydalarının geliştirilmesi için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz ve bilişim sektöründeki örgütlülüğü geliştireceğiz;

-Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile hayatın her alanında mücadele edecek ve bu alanda sesimizi yükselteceğiz;

– Sanayileşen, üreten ve demokratikleşen bir Türkiye mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz;

Hiçbir meslektaşımızın ülkesini terk etmek zorunda kalmadığı bir Türkiye için eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesine Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak devam edeceğiz.

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası