Bilgisayar Mühendisleri Odası Kurucu Yönetim Kurulu Atandı

2 Haziran 2012 tarihinde TMMOB 42. Olağan Genel Kurulu’nda alınan kararla kurulan Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın 7 kişiden oluşan kurucu kurulu, TMMOB Ana Yönetmeliği gereğince, 30 Haziran 2012 tarihinde atandı. TMMOB Yönetim Kurulu 2. toplantısında alınan 25 nolu karar şöyle:

TMMOB 42.Olağan Genel Kurulu‘nda kurulmasına karar verilen Bilgisayar Mühendisleri Odası‘nın ilk Genel Kurul hazırlık çalışmalarını yürütmek üzere Funda Başaran Özdemir, Gölay Şakiroğulları, Hülya Küçükaras, Taylan Özgür Yıldırım, Mehmet Birkan Sarıfakıoğlu, İbrahim İzlem Gözükeleş, Memet Harun Özer‘in kurucu Yönetim Kurulu olarak atanmasına,

4 Temmuz 2012 günü  TMMOB Yönetim Kurulu ile Bilgisayar Mühendisleri Odası kurucu Yönetim Kurulu bir araya geldi. Toplantıya Bilgisayar Mühendisleri Odası Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri Funda Başaran Özdemir, Gölay Şakiroğulları, Hülya Küçükaras, Taylan Özgür Yıldırım, Mehmet Birkan Sarıfakıoğlu, İbrahim İzlem Gözükeleş, Memet Harun Özer, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Mehmet Bozkırlıoğlu ile TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Sayman Üye Ayşegül Oruçkaptan, Yürütme Kurulu Üyesi H. Can Doğan ve TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç katıldı.

BMO’nun kurucu Yönetim Kurulu Oda kuruluş faaliyetlerini tamamlayarak, üç ay içerisinde Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın 1. Genel Kurulunu toplayacak.

Kurucu Kurula atanan isimlerin kısa özgeçmişleri şöyle:

Funda BAŞARAN ÖZDEMİR (EMO Sicil No: 18286)
1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1990-1994 yılları arasında önce özel bir şirkette, ardından da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın ve Doğum ABD., Biomedikal Mühendislik Ünitesi’nde yürütülen bir projede çalıştı.1992 yılından başlayarak 3 dönem EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu’nda görev aldı. 1996 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde  Araştırma Görevlisi olarak akademik yaşamına başladı. 1999 yılında “Devlet ve Telekomünikasyon” başlıklı tez çalışması ile Gazetecilik Yüksek Lisans Derecesi, 2004 yılında ise “Yeni İletişim Teknolojilerinin Düzenlenmesi ve Yaygınlaştırılması” başlıklı tez çalışması ile İletişim Bilimleri Doktora derecesi aldı. 2008 yılından bu yana ise Doçent ünvanı ile Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilişim Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği görevini sürdürmekte ve akademik çalışmalarına enformasyon ve iletişim teknolojilerinin ekonomi politiği, iletişimin ekonomi politiği, iletişim ve telekomünikasyon politikaları, enformasyon toplumu politikaları, uluslararası iletişim, medya politikaları ve alternatif medya konularında devam etmektedir. Yayınlanmış dört kitabı yanında, kitap bölümleri ve makaleleri bulunmaktadır.

GÖLAY ACAR ŞAKİROĞULLARI (EMO Sicil No: 19540)
1977 yılında ODTÜ de Bilgisayar Mühendisliği lisans eğitiminin ilk açıldığı yıl bölüme girmiş ve 1984 yılında mezun olmuştur.1 yıl Biem, 5 yıl İş Bankası, 18 yıl TAI, 2 yıl Makrokod’da 20’nin üstünde çeşitli yazılım projelerinde çalışmış, programcılık, proje yöneticiliği, kalite güvence uzmanı, kalite lideri, süreç yöneticiliği ve danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nde 2006 – 2010 yılları arasında iki dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’nın haricinde, Bilgisayar Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu ve Meslek Dalı Ana Komisyonu Başkanlığı ve Üyeliği, EMO tarafından düzenlenen çeşitli bilimsel sempozyum ve kongrelerin Yürütme Kurulu üyeliği gibi görevlerde yer almıştır. Halen Savronik A.Ş.’de danışmanlık yapmaktadır.

İbrahim İzlem GÖZÜKELEŞ (EMO Sicil No: 28770)
1978 yılında Tarsus’ta doğdu. 2000 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2006 yılında ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları’ndaki yüksek lisansını “Türkiye’de Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Yazılımın Gelişimi” başlıklı teziyle tamamladı. 2002-2005 yılları arasında EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulundu. 2002-2012 tarihleri arasında, BM->dergi başta olmak üzere, EMO’nun çeşitli çalışmalarında yer aldı. TRT Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı’nda çalışmaktadır.
İlgi alanları: GNU/Linux, Özgür Yazılım/Açık Kaynak Kod, Telif Hakları ve Sayısal Gözetim

Memet Harun ÖZER (EMO Sicil No: 32228)
1975 yılında Konya’da doğdu. 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. EMO Bilgisayar Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu başkanı olarak görev yaptı ve Bilgisayar Mühendisleri Odası kuruluş çalışmalarına katıldı. Halen bir yazılım şirketinde çalışmaktadır. İnsan bilimi (antropoloji) alanında akademik çalışmalarda yer almaktadır.

Mehmet Birkan SARIFAKIOĞLU (EMO Sicil No: 34300)
1977 yılında İstanbul’ da doğdu. 2000 yılında Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2004 yılında Sakarya Üniversitesi Bilişim ve Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans eğitimini tamamladı. Halen Veritabanı ve Karar Destek Sistemleri konusunda serbest danışman olarak çalışmaktadır. Elektrik Mühendisleri Odası’nda 40. ve 43. Dönem arasında Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği yapmıştır. Bilgisayar Mühendisliği Meslek Dalı (Ana) Komisyonu üyesi olarak BMO çalışmalarında aktif olarak rol almıştır. İş Zekası, Veri Ambarlama, OLAP uzmanlık alanlarına sahiptir. Müzik, sinema, tur bisikletçiliği ve kampçılık ilgi alanları arasındadır.

Taylan Özgür YILDIRIM (EMO Sicil No: 38422)
1980 yılında Ankara’da doğdu. 2002 yılında Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden lisans, 2006 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden yüksek lisans derecesi alarak mezun oldu. EMO Ankara Şubesi Bilgisayar Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu, Örgütlenme Komisyonu yürütmelerinde görev aldı. TMMOB bünyesinde yürütülen Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendis Mimar Şehir Plancıları’na yönelik kurultay çalışmalarının örgütlenmesi faaliyetlerinde bulundu. 2008’den bu yana EMO Ankara Şubesi’nde Yönetim Kurulu Yedek Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi  ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi olarak görev almıştır. Halen Havelsan AŞ’de uzman mühendis olarak çalışmaktadır. Bilişim çalışanları, çalışanların örgütlenmesi, beyaz yakalılıların toplumsal/sınıfsal konumu, emek ve teknoloji ilişkisi vb. konular üzerine çalışmaktadır.

Hülya KÜÇÜKARAS (EMO Sicil No: 49175)
1961’de doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini TED Ankara Kolejinde, yükseköğrenimini Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliğinde 1982 yılında tamamladı. Sırasıyla Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yolları ve Alarko Holding’te programcı, dizge (sistem) çözümleyici ve proje yöneticisi olarak görev aldı. Otomatik Tanıma ve Veri Toplama (OT/VT) Sistemleri konusunda uzmanlaştığı PORCAN A.Ş., EXIM A.Ş. ve POLİKOD Ltd. Şti.’de proje yöneticiliği, bölge müdürlüğü, genel müdürlük gibi görevlerde bulundu. Fabrikalarda üretim planlama ve izleme; depo yönetimi; satış ve dağıtım; mağaza otomasyonu; enerji (elektrik, su, gaz) üretimi, dağıtımı ve satışı; taşımacılık (lojistik); ücret toplama; kriminal laboratuvar yönetimi gibi alanlarda bilişim dizgelerinin geliştirilmesinde çalıştı. 1996’dan bu yana kamu ve özel kesimde bütünleşik bilişim dizgesi tasarlama, geliştirme ve işletmeye alma projeleri ile bilişim dizgesi ve uygulama yazılımı edinme konularında bağımsız danışman olarak çalışmaktadır. Bilişim dergilerinde çeviriler ve köşeyazarlığı yaptı (1982-1998);bilişim terimlerinin Türkçeleştirilmesi çalışmalarında yer aldı (1982’den günümüze). ÇYDD Adana Şubesinin, Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği’nin ve Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin üyesidir.Dil Derneği’nin yönetim kurulu üyesidir.

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası