Bilişim Hukuku ve Bilirkişi Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Bilişim hukuku ve bilişim bilirkişiliği alanında çalışmalar yapmak, meslektaşlarımızın bu konuda uzmanlaşmalarını sağlamak ve bilişim ile ilgili davalarda adaletin hızlı ve isabetli olarak yerine gelmesine katkıda bulunmak, BMO’nun en önemli hedeflerinden birisidir. Bu nedenle bu alanda çalışmalar yürütmek üzere odamızca Bilişim Hukuku ve Bilirkişi Komisyonu kurulmuşmasına karar verildi.
Odamızın Bilişim Hukuku ve Bilirkişi Komisyonu ilk toplantısını 20 Ekim 2012 saat 15:00’de BMO Genel Merkezinde gerçekleştirdi.
Toplantı üyelerin birbirleri ile tanışmasıyla başladı. Hemen ardından Bilirkişilik Yönetmeliği çalışmaları, meslek içi eğitim ve TMMOB Bilirkişi çalışmaları hakkında Oda Yönetim Kurulu Üyesi Onur Özardıç tarafından komisyon üyeleri ile bilgi paylaşımında bulunuldu. Daha sonra mevcut işleyiş, süreçler ve komisyondan beklentiler hakkında öneriler tartışıldı ve Komisyonun işleyişi, hedefleri, komisyonun ve odanın etkinliğinin arttırılabilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Toplantı bir sonraki komisyon toplantısına kadar kararlaştırılan görevlerin yerine getirilmesi hedefiyle sona erdi.
Katılmak isteyen üyelerimizi komisyon çalışmalarımıza bekliyoruz.
 

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası