TMMOB Ankara İKK Mühendis, Mimar Milletvekilleri İle Bir Araya Geldi

tmmob_ikk_mv
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu (İKK) temsilcileri ana muhalefet partisine mensup mühendis, mimar milletvekilleri ile bir araya gelerek, iktidarın TMMOB’ye yönelik işlevsizleştirme politikalarına karşı görüş alışverişinde bulundu. Toplantıya Bilgisayar Mühendisleri Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Gölay Şakiroğulları katıldı.

ODTÜ Vişnelik Tesisleri’nde 3 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, Ankara İKK Sekreteri Bülent Tatlı, Oda yöneticileri, İKK temsilcileri ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, Bursa Milletvekili Kemal Ekinci, Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş, İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, İzmir Milletvekili Oğuz Oyan, İzmir Milletvekili Musa Çam, Muğla Milletvekili Tolga Çandar katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Ankara İKK Sekreteri Bülent Tatlı, Türkiye’nin içinden geçtiği dönüşüm sürecinde meslek alanlarının da yeniden yapılandırılmaya çalışıldığını, son dönemde çıkan yasal düzenlemelerle odaların denetiminin azaltıldığını, odaların işlevsizleştirilmeye çalışıldığını anlattı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da, meslek alanlarına değen her konuda, bilimin yol göstericiliğinde Türkiye gerçeklerini ortaya çıkarmanın TMMOB’nin görevi olduğunu belirterek, bu eksende merkezi ve yerel yönetimleri uyarmanın da TMMOB’nin görevi olduğunu ifade etti.

Bursa Milletvekili Ziraat Mühendisi İlhan Demiröz konuşmasında, mesleğe sahip çıkmak ve TMMOB ile işbirliği içinde çalışmak konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Kahvaltılı toplantının sonunda bir konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın da, Başbakan’ın çeşitli konuşmalarında TMMOB’yi yatırımlara engel olarak göstermesini hatırlatarak, “Eğer bir yerde rant varsa, peşkeş varsa, doğayı, doğal kaynakları tahrip varsa bunun karşısında olmak TMMOB’nin görevidir. TMMOB’yi etkisizleştirmek, işlevsizleştirmek ve eğer mümkünse yok etmek istediklerini hepimiz biliyoruz. Çünkü TMMOB’yi Türkiye’yi karış karış paylaşmalarına engel olarak görüyorlar. Bu yüzden TMMOB’yi önce üyesiyle kopartan, sonra da parasal kaynaklarını kesmeye yönelik düzenlemeleri yürürlüğe koyuyorlar. Ancak biz bunları aşarız” diye konuştu. Devam eden yeni anayasa çalışmalarında TMMOB’nin yasal dayanağını oluşturan 135. maddeki “kamu kurumu niteliği” ifadesinin değiştirilmeye çalışıldığını söyleyen Günaydın, mücadele hattında daha sık bir araya gelinmesi gerektiğini kaydetti.

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası