TMMOB Ankara İKK’dan Açıklama: “İşten Çıkarma Teknikleri” Panelini Protesto Ediyoruz!

5041_11_36_31

“İşten Çıkarma Teknikleri” Panelini Protesto Ediyoruz!

Boğaziçi Eğitim ve Danışmanlık firması tarafından şirketlere yönelik olarak  düzenleneceği duyurulan “İnsan Kaynakları Yönetiminde İşten  Çıkartma Stratejileri” konulu panel, emekçilerin haklarını gasp etmeye  dönük artarak süren saldırıların yeni bir boyutu olarak gündeme  gelmiştir.

İş Kanunu`na göre bir çalışanın iş sözleşmesinin işveren tarafından  feshedilebilmesi için işverenin haklı sebepler sunması gerekir. Haklı  bir sebebe dayanmayan keyfi işten çıkarmalar işverenlerin kâr marjının  artırılmasından başka bir amaca hizmet etmezken, emekçilerin  kazanılmış haklarına yönelik neoliberal saldırıların da bir parçasını  oluşturmaktadır. Kanunla teminat altına alınmış olan haklar,kanunsuzca gasp edilmeye çalışılmaktadır.

Türkiye`nin dört bir yanından haksız ve keyfi işten çıkarma haberleri  yayılmakta; emekçiler işlerini ve haklarını geri kazanabilmek için  çetin mücadeleler vermektedirler. Yargıya taşınan işten çıkarma  davalarının çoğunluğu çalışanların kazanımlarıyla sonuçlanmaktadır. Buna rağmen işverenler keyfi işten çıkarmalara devam etmekle  kalmamakta, çalışanların tazminat haklarını da ellerinden almaya  çalışmaktadırlar.

“İnsan Kaynakları Yönetiminde İşten Çıkartma Stratejileri” konusunun  işleneceği bu panelin amacı, çalışan haklarına yönelik pervasız  saldırıların arttığı böylesine bir dönemde düzenlenmesinin yanı sıra,  tanıtım ve duyuru metinlerinde yer alan ifadelerden de kolaylıkla  anlaşılmaktadır. Görülmektedir ki emekçileri haksız fesihlerle kapıya  koyup işsizlik ve yoksulluğa iten işverenler bununla da yetinmemekte,  bunun kendisine getireceği yasal yükümlülüklerden de sıyrılmak  istemektedirler. İşgüzar bir “eğitim” firması da işverenlerin bu  konudaki bilgi eksikliğini fark edip kolları sıvamış, kanuni  yükümlülüklerden kaçınarak nasıl işten çıkarmalar yapılabileceğini  öğretmeye heves etmiştir.

Durumun trajedisini artıran ve emekçilere yönelik bu saldırıyı daha da  kabul edilemez kılan bir nokta ise, panelin katılımcıları arasında  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratlarının bulunmasıdır.  TÜİK tarafından Aralık 2012`de açıklanan Hanehalkı İşgücü  İstatistikleri`ne göre Türkiye`de işsizlik oranı %10`un, genç işsizlik  oranı %19`un, kayıt dışı istihdam oranı ise %37`nin üzerindedir.  Türkiye`nin her köşesinden iş cinayeti haberleri artarak gelmeye devam  etmekte, çalışanlar iş güvenliğinden ve sosyal güvenceden yoksun  şekilde çalışırken yaşamlarını yitirmektedirler. Çocuk işgücü oranı  artarken, çocuk işçi cinayetlerinin sayısı da artmaktadır. Çalışma  koşullarının gün geçtikçe vahşileştiği gerçeği devletin resmi  istatistikleriyle de ortaya konan Türkiye`nin Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanlığı, mevcut sorunları çözemediği gibi, işverenleri  haksız işten çıkarmalar konusunda eğitmek için bürokratlarını  göndermektedir.

TMMOB Ankara İKK olarak, düzenleneceği duyurulan “İnsan Kaynakları  Yönetiminde İşten Çıkartma Stratejileri” konulu paneli,  düzenleyicilerini ve katılımcılarını protesto ediyoruz. Tüm emek ve  demokrasi güçlerini de protestomuza ortak olmaya davet ediyoruz.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu

© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası