Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz: Yürüyüş ve Forum

yok_eylem

Mühendisler meslekleri için mücadeleye devam ediyor!

1992 yılından beri yürürlükte olan “Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği” kapsamında Üniversitelerarası Kurul tarafından ilgili  mühendislik fakültelerine hazırlatılan yeterlilik sınavından 100 üzerinden en az 50 alanların puanlarına göre kontenjan dahilinde 2 yarı dönemlik tamamlama mühendislik programına girmeleri öngörülmektedir. Ancak bu sınavları bugüne kadar kazanabilen aday sayısının yüzler basamağıyla sınırlı sayılarla ifade edilirken, bugün ortaokul  seviyesinde sorularla 72 bin teknik öğretmene unvan dağıtılması hedeflenmektedir.

TMMOB ve bağlı odalarının yaptığı açıklamalarda belirttiği üzere;

  • Her ile bir üniversite, her üniversiteye mühendislik fakültesi açılarak, Teknoloji Fakülteleriyle, uzaktan eğitim uygulamalarıyla Türkiye’de mühendislik sistematik olarak niteliksizleştirilmektedir.
  • Bugün mühendislerin yüzde 25’i işsiz ya da meslek dışı işlerde çalışmaktadır.
  • Mühendislik ile teknik öğretmenlik, üretim sürecinin bütününde birlikte iş yapmakla birlikte farklı formasyonlara sahiptir! Biri, diğerinin yerine geçemez.
  • Bu uygulama teknik öğretmenlerin, mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının güvencesizlik, işsizlik, niteliksizleşme ve itibarsızlaşma sorunlarını  çözmeyecek sorunları arttıracaktır.
  • Teknik öğretmenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, nitelikli ara eleman ihtiyacına dönük eğitmen kadrolarının artırılması gerekmektedir.
  • Bu uygulama açıkça eğitimde eşitsizlik ve adaletsizliktir.
  • YÖK bu kararını ivedilikle geri almalıdır.

Sesimi, sözümü duyurmak, mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkmak için 9 Temmuz Salı saat 19.00’da TMMOB Makina Mühendisleri Odası (Meşrutiyet Cad. No: 19) önünde buluşarak, Güven Park’a yürüyor ve Güven Park’ta Mühendis ve Mimarların forumunu kuruyoruz.

Tüm meslektaşlarımız, üyelerimiz ve öğrenci üyelerimizi mesleğine ve haklarına sahip çıkmaya, mücadeleye davet ediyoruz!

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası