GÜÇLENEREK, BÜYÜYEREK VE MÜCADELE EDEREK 66 YIL!

TMMOB’nin Birinci Genel Kurulu’nun 66. yıldönümünü ve Mühendislik-Mimarlık Haftasını kutlamak amacıyla TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 23 Ekim 2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

GÜÇLENEREK, BÜYÜYEREK VE MÜCADELE EDEREK 66 YIL!

Bundan 66 yıl önce, ülkemizin mühendis, mimar ve şehir plancılarının meslek örgütü kurma çabaları sonuç vermiş ve 18-21 Ekim 1954 yılında TMMOB’nin ilk genel kurulu gerçekleştirilmiştir. Kuruluşun ardından TMMOB’ye bağlı 10 meslek odası kurularak TMMOB’nin örgütleme ve kurumsallaşma dönemi başlamıştır. Bu tarihleri kapsayan hafta ise mühendislik mimarlık haftası olarak ilan edilerek 66 yıldır kutlanmaktadır.

66. yılında TMMOB örgütlülüğü 24 meslek Odası, bu odalara bağlı 226 şube 50 İl ve İlçe Koordinasyon Kurulu ile büyüyerek mücadeleyi sürdürmektedir.  TMMOB, 2020 yılı itibariyle 108 farklı mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplininden yaklaşık 600 bin üyesini temsil etmektedir. 66 yıl önce örgütlü mücadeleye adım atan mühendis, mimar ve şehir plancıları bugün Türkiye’nin en büyük demokratik kitle örgütlerinden birisi haline dönüşmüştür.

TMMOB, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını ülkemiz ve halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek için mücadele vermektedir. Çünkü TMMOB, mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının sorunlarının halkın sorunlarından ayrı tutulmayacağı, sorunlarımızın çözümünün büyük ölçüde emekçi sınıfların sorunlarının çözümünde yattığının bilincindedir. Bu yüzden mesleğin ve meslektaşlarının sorunlarını, ülke sorunlarıyla bütünlüklü olarak ele alır.

TMMOB, meslek alanları ile ilgili her konuda bilgi üretmeyi, üretilen bilgiyi kamuoyu ile paylaşmayı asli görevleri arasında görmektedir. Bu doğrultuda yayınlanan raporlarla, açılan davalarla, düzenlenen kongre-sempozyumlarla, yapılan açıklamalarla, bilimin ve tekniğin kamudan, halktan ve doğandan yana kullanılmasıyla başka bir dünyanın mümkün olabileceğini ortaya koymaktadır.

Ülkemiz, içinden geçtiğimiz pandemi döneminde geçmiş yıllardan daha derin bir ekonomik kriz içerisine girmiştir. Bu kriz meslek alanlarımızı doğrudan etkilemiş, tüm halkımızın olduğu gibi emeğiyle geçinen meslektaşlarımızın hayatını da zora sokmuştur. Kanunsuz, fiili işten çıkarmalar, kamusal kaynakların tüketilmesi, kamusal yatırımların ortadan kalkması, toplumsal yarar yerine sermaye gruplarının çıkarlarının gözetilmesi ile haklarımız elimizden alınmaktadır.

Salgın döneminde işsizlik meslektaşlarımız arasında da çığ gibi büyümüş durumdadır. Resmi rakamlara göre işsiz sayısı Temmuz’da 4 milyon 227 bin, işsizlik oranı ise yüzde 13,4 görünürken iş aramayan umutsuzlar ve eksik istihdamda olanlar dikkate alındığında, geniş anlamda işsiz sayısı 10 milyon 371 bine, gerçek işsizlik oranı da yüzde 29,1’e kadar yükselmiş durumdadır.

Halkın sağlık, geçim, eğitim, işsizlik sorunlarını çözmek ile ilgilenmeyen iktidar, en başından itibaren, salgınla mücadeleyi şeffaf biçimde yürütmek yerine kendi iktidar alanlarını pekiştirmek için bir fırsat olarak değerlendirmiştir. Bir genelge ile TMMOB ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının genel kurulları ertelenmiş, genel kurullarını tamamlamış 24 odamızın ve Birliğimizin iradesi yok sayılmak istenmiştir. Siyasal iktidarın karar ve uygulamaları, meslektaşlarımızın iradesini ve meslektaşlarımızı olduğu kadar meslek alanımızı ve mesleki faaliyetlerimizden faydalanan halkımızı da olumsuz etkilemektedir. Ancak TMMOB, geçmişte olduğu gibi, tüm engellemelere karşı mücadelesini sürdürmekten geri adım atmayacaktır. Birlik çalışmalarımız; Oda Genel Kurullarında seçilmiş olan 3 TMMOB Yönetim Kurulu adayı ve mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının katılımı ile oluşturduğumuz genişletilmiş kurulumuz aracılığı ile yürütecektir. 

Unutulmaz Başkanımız Teoman Öztürk’ün dediği gibi, dün olduğu gibi bugün de, “Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği; baskı, zulüm ve engelleme yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde; bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız.”

Tüm meslektaşlarımızın mühendislik, mimarlık haftası kutlu olsun!

66. yılında daha da güçlenerek ve büyüyerek: Daha Gidecek Çok Yolumuz var! Yaşasın TMMOB, Yaşasın Mücadelemiz!

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası