Bozuk Düzende Sağlam Çark Olmaz!

11ocak_afisTMMOB, KESK, DİSK ve TTB ortak bir basın açıklaması yaparak, 11 Ocak 2013 Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirilecek “Özgürlük, Barış, Demokrasi, Adalet ve Emek Mitingi”ne çağrıda bulundular;

“AKP‘nin on bir yıllık iktidarına, neoliberal ekonomi politikalarına, muhafazakâr toplum mühendisliği dayatmalarına karşı halkımız “Artık Yeter!” dedi!

Geçtiğimiz Haziran ayında İstanbul‘da ağacına, parkına, yaşam tarzına sahip çıkan milyonlarca yurttaşımızın katıldığı Gezi Parkı‘nda başlayan direniş hızla bütün ülkeye yayıldı ve isyana dönüştü.

AKP‘nin Kürt sorununun çözümü için adım atmama ısrarına Kürt halkının cevabı süresiz direnmek, süresiz serhıldan oldu.

İşçiler kıdem tazminatına sahip çıkmak için şalterleri indirmek dahil sonuna kadar direneceklerini şehir şehir gerçekleştirdikleri eylemlerle, direnişlerle kanıtladılar.

Kamu emekçileri satış sözleşmesini kabul etmediler, onurları ve geleceklerine sahip çıkarak greve gittiler.

İşte bu nedenledir ki, iktidar bloğu içinde yönetememe krizi ve iktidar kavgası başladı. Düne kadar rantı birlikte paylaşanlar şimdi birbirlerine darbe yapıyor, saray kavgasına tutuşuyorlar.

Yolsuzluk ve kirlenmişliği artık gizleyemiyorlar. Her yerden pislik kokuları yükseliyor.

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz, olmayacak.

Aylardır “Bu daha başlangıç” diyoruz.

Önümüzdeki dönem AKP‘nin hesap verme dönemi olacak.

Gün, hesap sorma günüdür!

Gün, eşit, özgür ve demokratik bir geleceğe dair umudu daha da büyütme günüdür!

Gün, isyanı hep bir ağızdan haykırma günüdür!

Gün, mücadeleyi büyütme günüdür!

KESK, DİSK, TMMOB, TTB olarak;

Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve emekten yana bütün örgütleri, bütün kurumları; bütün inisiyatif, bütün dayanışma, bütün forumları; tek bir istisna bile bırakmadan bütün yurttaşlarımızı yan yana gelip, omuz omuza vermeye;

11 Ocak 2014‘te Ankara‘da yapacağımız ÖZGÜRLÜK, BARIŞ, DEMOKRASİ, ADALET VE EMEK MİTİNGİ‘ni ülkenin her bir tarafında hep birlikte örgütlemeye, çoğaltmaya, büyütmeye, katılmaya çağırıyoruz!

ARTIK YETER! Bu pisliği halk temizleyecek!

DİSK – KESK – TMMOB – TTB”

Tüm üyelerimizi, meslektaşlarımızı ve öğrencileri ülkelerine ve geleceğine sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Açıklamanın Tam Metni

Facebook Etkinlik Sayfası

#BozukDuzendeSaglamCarkOlmaz

DirenMuhendis.org

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası