Savaşa Hayır!
İnternet Kısıtlamaları Derhal Kaldırılmalıdır!

27 Şubat 2020 gecesi Suriye’nin İdlib kenti kırsalında 33 canımızı yitirmiş olduğumuz haberini almanın derin üzüntüsü içindeyiz. Ülkemize başsağlığı diliyoruz.

2011 yılından bu yana Suriye’de yürütülen vekalet savaşı, bölge halklarına yalnızca kan ve gözyaşı getirmiş; siyasi iktidarın savaştan nemalanmaya çalışan politikaları ülkemizi de sıcak savaşın eşiğine taşımıştır. Bunun yanında ülkemizin karşılamak zorunda bırakıldığı göç dalgasıyla ciddi sosyo-ekonomik sorunlar oluşmuş; mülteci düşmanlığı, konukseverliğiyle ünlü toplumumuzda maalesef karşılık bulmaya başlamıştır.

Daha önce her kritik olayda olduğu gibi bu olayda da devleti yönetenler, kendi sorumluluğunu üstlenmek yerine Twitter, Facebook, Whatsapp gibi önemli sosyal medya platformlarına erişimi yavaşlatmayı, eleştirel görüş bildirilen hesaplar konusunda yasal işlem başlatıldığını basın yoluyla duyurmayı tercih etmiştir. Her ne kadar resmi makamlarca kesinti ve yavaşlamanın kendileri tarafından yapılmadığı, yoğunluk nedeniyle yaşandığı açıklansa da yoğun kullanımın pek de olanaklı olmadığı saatlerde bile durumun değişmemesi, açıklamayla örtüşmemektedir. Ayrıca VPN üzerinden sosyal medya sunucularına erişim sağlandığında bağlantı yavaşlığının ve kesintilerinin ortadan kalkması da ilgililerin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ortaya koymaktadır.

İçinde bulunduğumuz çağda iletişimin ve bilginin kontrol altına alınması mızrağın çuvala girmesi gibi mümkün değildir. Temel insan haklarından biri olan haber alma hakkı, bu gibi durumlarda daha da önem kazanmaktadır. Kasıtlı yalan haber içeren paylaşımlarla mücadele, sadece belirli olaylar özelinde uygulanan değil, kapsamlı yürütülen bir çalışma olmalıdır. Ayrıca suç unsuru içermeyen eleştiri niteliğinde olan paylaşımlar nedeniyle halka gözdağı vermek, korku ortamı yaratmak özgür ve demokratik bir ülkede kabul edilemez.

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak halkın haber alma hakkını her zaman savunacağımızı ifade ediyor, ülkemizi çağdışı ülkeler sınıfına sokacak uygulamaları kınıyoruz.

Gençlerimizin tabutlarla ülkeye taşındığı bir savaş halini kabul etmiyoruz. İlkelerimizin gereği olarak halklar arasında barışı savunduk ve savunuyoruz. Ülkeler arası sorunların uzlaşıyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Devleti yönetenleri daha fazla can kaybı yaşanmaması için acilen gerekli önlemleri almaya ve Suriye savaşına son vermeye çağırıyoruz.

Kamuoyunun tüm duyarlı kesimlerini, bu ülkenin bir kuruluş değeri olan “Yurtta ve Dünyada Barış”ı savunmaya, savaşa ve her türlü sansüre karşı ortak mücadeleye davet ediyoruz.

İnternet kısıtlamaları derhal kaldırılmalı, savaşa derhal son verilmelidir!

Bilgisayar Mühendisleri Odası 4. Dönem Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası