Sansürün Her Hali Çağ Dışıdır

“OIağanüstü Hal” uygulamaları hayatın her alanında baskı, keyfiyet ve hukuksuzluklara yol açarken; basın-yayın kuruluşları ve web sitelerine yönelik sansür Google Drive, OneDrive, Dropbox, Archive.org ve GitHub gibi yaygın kullanılan servislere kadar genişledi.

sansur_aciklama

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin hemen ertesinde ilan edilen ve 3 Ekim 2016 tarihinde üç ay daha süresi uzatılan “Olağanüstü Hal” sürecinde, demokrasinin en asgari uygulamalarının ve temel hukuk ilkelerinin dahi askıya alındığı günleri yaşıyoruz. Bir yandan toplumun muhalif kesimlerine karşı yürütülen tutuklama ve gözaltılar son hızla sürerken, öte yandan basın-yayın kuruluşlarına ve web sitelerine yönelik sansürün akıl almaz noktalara ulaştığını görüyoruz.

Redhack tarafından ele geçirildiği ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a ait olduğu iddia edilen e-posta yazışmalarının İnternette yayınlanması sonucu, 8 Ekim 2016 tarihinde önce dosya paylaşım platformları olan Google Drive, OneDrive ve Dropbox uygulamalarına erişim yasağı getirilmiş, 9 Ekim 2016 tarihinde ise sosyal kod paylaşım ve versiyonlama platformu olan GitHub’a da Türkiye’den erişim engellenmiştir.

Ortaya saçılan her belge ile birlikte aşina olduğumuz Google Drive, Dropbox, Youtube, Twitter ve Facebook gibi engellenen site ve hizmetlere ilk defa GitHub eklenmiştir. Dünyanın her yerinde yazılımcıların yoğun olarak kullandığı GitHub’ın engellenmesi ile birlikte, yazılım geliştiricilerin kodlarını depoya gönderememesi, otomatik testlerin koşulamaması ve geliştirilen yazılımların yeni sürümlerinin devreye alınamaması gibi ciddi sorunlar ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte yazılımların kullanıldığı tüm alanlarda da aksaklıkların yaşanması söz konusudur.

Türkiye’den kullanılan bu hizmetlerin engellenmesinden kaynaklı ortaya çıkacak teknik problemler bir yana; konu çok daha büyük bir insan hakları, ifade özgürlüğü ve demokrasi sorunu olarak değerlendirilmelidir. Baskı ve sansür uygulamalarının ulaştığı boyut, hepimize bir kez daha olan bitene kayıtsız kalarak mesleğimizi icra etmenin ve yaşamımızı sürdürmenin imkansız hale geldiğini göstermiştir. Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak bilimden ve akıldan uzak, bilgiye erişimi ve iletişim özgürlüğünü engelleyen, örneğine ancak diktatörlüklerde rastlanır nitelikteki hukuksuzluk ve sansür uygulamalarının karşısında olduğumuzu bir kez daha belirtiyor; herkesi  demokrasi, hukuk ve özgürlük ilkelerine sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası