BMO Alan Adı Hakkında Açıklama

Bilgisayar Mühendisleri Odası, kuruluş sürecinde kullanmaya başladığı bmo.org.tr alan adının sahipliğini devralmış ve kullanmaya devam etmektedir.

bmo_alan_adi

Bilgisayar Mühendisleri Odası kuruluş çalışmaları, 2010 yılında Elektrik Mühendisleri Odası 42. Döneminde, EMO bünyesinde kurulmuş olan Bilgisayar Mühendisleri Meslek Dalı Ana Komisyonu (MEDAK) tarafından başlatılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında, 21.08.2010 tarihinde, EMO İstanbul Şubesi’nde gerçekleştirilen 42/01 sayılı MEDAK toplantısında “bmo.org.tr alan adının kayıt işleminin gerçekleştirilmesinin EMO Yönetim Kurulu’na önerilmesi” karar altına alınmış ve alan adı 27.09.2010 tarihinde EMO tarafından nic.tr’ye yapılan başvuruyla kaydettirilmiştir.

Alan adı kullanımı Bilgisayar Mühendisleri MEDAK’a devredilmiş, 2011 yılı Ekim ayı itirabiyle EMO sunucularında barındırılan bir web sitesi hizmete açılmış ve BMO kuruluş süreci tamamlanana kadar kullanılmaya devam etmiştir. BMO 1. Döneminde web sitesi yeni bir sunucuya taşınmış ve bmo.org.tr alan adının kullanımı sürmüştür. BMO 2. Döneminde, EMO ile alan adının sahipliğinin devri ilgili gelişen süreç sonrasında, 2015 yılı itibariyle bmo.org.tr alan adı kaydettirilerek devreye alınmış konuya dair BMO 2. Dönem Yönetim Kurulu tarafından bir açıklama yayınlanmıştır.

BMO 3. Dönem Yönetim Kurulu olarak, BMO 3. Olağan Genel Kurulu’nda ve üyelerimiz arasında da gündeme gelen bu konu öncelikli gündemlerimizden biri olmuş, EMO ile yürütülen temaslar sonrası EMO 45. Dönem Yönetim Kurulu tarafından 25.08.2016 tarihli toplantıda bmo.org.tr alan adının Bilgisayar Mühendisleri Odası’na devri karar altına alınmıştır.

Bu süreçte, tüm teknik alt yapının bmo.org.tr’ye geçişi ve geriye dönük herhangi bir problem yaşanmaması için bmo.org.tr adresinin desteklenmesi için gerekli çalışma yapılmış, geçtiğimiz günlerde nic.tr tarafından gerçekleştirilen devir işlemleri ile de çalışma nihayete ermiştir.

Sonuç olarak; mevcut web sitesi ve e-posta servisleri iki alan adı kullanımını da destekler nitelikte olup, bundan sonraki tüm yeni servislerde ise sadece bmo.org.tr alan adı kullanılacak, bmo.org.tr alan adının kullanımı ise kullanım istatistiklerine bağlı olarak bir süre sonra tamamen devreden çıkarılacaktır.

BMO kuruluş süresince ve bugünkü çalışmalarımızda Odamıza verdiği destek için Elektrik Mühendisleri Odası’na ve yardımlarından dolayı nic.tr ekibine teşekkür eder, üyelerimize ve kamuoyuna duyururuz.

Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası