Cumhuriyetimizin 94. Yılı Kutlu Olsun!

94 yıl önce bugün üzerinde yaşadığımız bu topraklar tarihin önemli bir anına, ilerici bir atılımına tanıklık etti. Halkın iradesine dayanan, kuvvetler ayrılığı ve eşit yurttaşlık ilkelerini hedefleyen, aklı ve bilimi yol gösterici olarak belirleyen Cumhuriyet yeni yönetim biçimi olarak ilan edildi.

Cumhuriyet; ümmet yerine ulusu, tebaa yerine toplumu, kul yerine yurttaşı, gericilik yerine ilericiliği temsil eden bir yönetim biçimidir. Cumhuriyetimizin 94. yılını maalesef bu ilerici birikim ve değerlerin iğdiş edildiği, tartışıldığı, tasfiye edildiği siyasal-toplumsal bir ortamda kutluyoruz.

Cemaatlerin-tarikatların devlet yönetimine ortak edilerek darbe girişimlerinin yaşandığı, sürekli hale gelen ve ülkemizi bir bütün olarak etkisi altına alan OHAL ve KHK hukuksuzluğu içerisinde kutluyoruz.

Yasama-yürütme-yargı erkleri arasındaki olması gereken kuvvetler ayrılığı ilkesinin ortadan kalkarak yetkilerin tek merkezde toplandığı, halkın iradesi meclisin etkisizleştirildiği, bağımsız olması gereken yargının baskı altına alındığı bir ortamda kutluyoruz.

Gerici bir temelde güncellenen müfredatlarla, tarikat ve cemaat bağlantılı vakıflarla protokollerle geleceğimiz olan çocuklarımızın özgür irade ve özgür düşünce potansiyelini ipotek altına alınmasının hedeflendiği, bilimsel bilginin ve laikliğin eğitim alanından hızla uzaklaştırıldığı bir ortamda kutluyoruz.

Geçmişte saraydan alınan yetkilerle halk iradesinin meşru hale geldiği, cumhuriyetle kurumsallaştığı bir dönemin, saray rejiminin kurumsallaştığı bir döneme dönüştüğü bir ortamda kutluyoruz.

İçerisinde bulunduğumuz tüm bu zorluklara rağmen odamız cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerini, akılcı ve bilimsel düşünceyi ve insanlığın biriktirdiği tüm ilerici değerleri her koşulda savunmaya devam edecektir.

Barışın, demokrasinin, laikliğin ve adaletin egemen olduğu bağımsız bir cumhuriyete olan özlemimiz ve kararlılığımızla başta üyelerimizin olmak üzere tüm yurttaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını kutlarız.

Bilgisayar Mühendisleri Odası 3. Dönem Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası