Big Data’nın Temelleri ve Hadoop Cloudera ile Uygulama

4 Mart 2017 Cumartesi günü saat 10:00’de Bilgisayar Mühendisleri Odası İstanbul Temsilciliği’nde Derya Oktay tarafından BigData’nın Temelleri ve Hadoop Cloudera ile Uygulama eğitimi verilecektir. Katılım herkese açık olup detaylar aşağıdaki gibidir.

Konu Özeti:

Bu eğitim veri bilimine yeni olan ve Big Data konusuna ilgi duyanlar içindir. Big Data’nın temel terimlerini ve dayandığı konseptleri kavramak isteyenler için bu eğitim verilmektedir. Ve ayrıca Big Data’nın kendi iş ve kariyer alanlarında faydalı olacağını düşünenler içindir. Eğitim sırasında Big Data veri analizi için yaygın olarak kullanılan çatı uygulamalardan Hadoop kullanılacak ve temel özellikleri tanıtılacaktır.

Eğitimin sonunda ise katılımcılar;

– Big Data konseptinin ne olduğunu gerçek yaşanmış problemlerle kavrayacak ve tanımlayacabilecek. Big Data’yı var eden üç önemlik kaynak; İnsan, Organizasyonlar ve Alıcılar hakkında bilgi sahibi olacak

– “V’s of Big Data” terimini öğrenecek ve içinde barındırdığı etkenlerin veri toplama, izleme, depolama, analiz etme ve raporlama üzerine etkisinini kayrayabilecek.

– 5 adım yöntemiyle veri analizi yapabilecek, Big Data’nın getirdiği artı değeri uygulama ile öğrenebilecek.

– Neyin bir Big Data problemi olup neyin olmadığını kavrayabilecek

– Ölçeklendirilebilir Big Data veri analizi için tasarımsal parçalar ve programlama modellerini öğrenecek.

– Hadoop çatı uygulaması hakkında temel fonksiyonlara yönelik bilgi birikimi kazanacak.

Not: Eğitim Hadoop üzerinden anlatılacağı için eğitime katılmadan önce bilgisayarınıza açık kaynak kod uygulaması olan hadoop’u kurmanız gerekecektir. Eğitim materyalleri ingilizce olup anlatım türkçe olacaktır. Telif haklarından dolayı sunum paylaşaılmayacaktır.


Summary:

Interested in increasing your knowledge of the Big Data landscape? This course is for those new to data science and interested in understanding why the Big Data Era has come to be. It is for those who want to become conversant with the terminology and the core concepts behind big data problems, applications, and systems. It is for those who want to start thinking about how Big Data might be useful in their business or career. It provides an introduction to one of the most common frameworks, Hadoop, that has made big data analysis easier and more accessible — increasing the potential for data to transform our world!

At the end of this course, you will be able to:

* Describe the Big Data landscape including examples of real world big data problems including the three key sources of Big Data: people, organizations, and sensors.

* Explain the V’s of Big Data (volume, velocity, variety, veracity, valence, and value) and why each impacts data collection, monitoring, storage, analysis and reporting.

* Get value out of Big Data by using a 5-step process to structure your analysis.

* Identify what are and what are not big data problems and be able to recast big data problems as data science questions.

* Provide an explanation of the architectural components and programming models used for scalable big data analysis.

* Summarize the features and value of core Hadoop stack components including the YARN resource and job management system, the HDFS file system and the MapReduce programming model.

* Install and run a program using Hadoop!

This course is for those new to data science. No prior programming experience is needed, although the ability to install applications and utilize a virtual machine is necessary to complete the hands-on assignments.

Hardware Requirements:
(A) Quad Core Processor (VT-x or AMD-V support recommended), 64-bit; (B) 8 GB RAM; (C) 20 GB disk free. How to find your hardware information: (Windows): Open System by clicking the Start button, right-clicking Computer, and then clicking Properties; (Mac): Open Overview by clicking on the Apple menu and clicking “About This Mac.” Most computers with 8 GB RAM purchased in the last 3 years will meet the minimum requirements.You will need a high speed internet connection because you will be downloading files up to 4 Gb in size.

Software Requirements:
This course relies on several open-source software tools, including Apache Hadoop. All required software can be downloaded and installed free of charge. Software requirements include: Windows 7+, Mac OS X 10.10+, Ubuntu 14.04+ or CentOS 6+ VirtualBox 5+.
* Eğitimin sunumu ingilizce, anlatımı Türkçe olacak
** Telif haklarından dolayı sunum paylaşılamayacak.

© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası