Temel Bilgisayar ve İnternet Kullanma Eğitimi Düzenlendi

Bilgisayar Mühendisleri Odası İstanbul Temsilciliği, Toplum için Mühendislik Komisyonu 18 Şubat-25 Mart tarihleri arasında Ataşehir ilçesinde kapsamlı bir eğitim çalışması düzenlemiştir. Odanın ve ilgili komisyonun yürütücülüğünde gerçekleştirilen bu eğitimde Ataşehir Belediyesi Ata Ev’lerinin kullanılması konusunda kolaylaştırıcı olmuştur. Eğitim orta yaş grubunda olup bilgisayar kullanımı konusunda tecrübesi olmayan ve bilgisayara erişim imkanı bulunmayan kişilere yönelik olarak düzenlenmiştir. 6 hafta boyunca 4 mahallede devam ettirilen eğitimi temsilcilik ve komisyon üyeleri vermiştir. Eğitim süresince ve eğitim sonunda aldığımız olumlu geri bildirimler doğrultusunda doğru ve yararlı bir iş yaptığımızı dolayısıyla da amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz.
 
Bu çalışmayla Odamız temel ilkelerinden biri olan “kamu yararına eğitimler düzenleme”yi gerçekleştirmiş bulunmaktadır. BMO olarak önümüzdeki dönemde bu ve benzeri eğitimleri farklı mahallelerde çocuklara ve gençlere yönelik olarak yeniden düzenlemeyi düşünüyoruz.

 

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası