BMO Samsun Temsilcisi ve OMÜ Bilgisayar Mühendisliğinden Ortak Açıklama

Bilgisayar Mühendisleri Odası Samsun İl Temsilcisi Akın ÖMÜR ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erdal KILIÇ 13 Temmuz 2017 Perşembe günü bir ortak açıklama yayınladılar. Bilgisayar Mühendisleri Odası ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nin iş birliği içinde olduğu, Samsun’un Karadeniz bölgesinin bilişim merkezi olması için birlikte çalışmalar yürütüleceği belirtilen açıklamada Samsun’daki tüm ilgilileri de çalışmalara destek vermeye çağırdılar. Açıklama metninin tamamı şu şekilde;

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve Bilgisayar Mühendisleri Odası Samsun İl Temsilciliği Arasında İş Birliğine Dair Basın Açıklaması
 
1990’lı yıllarda kişisel bilgisayarların kullanıma başlaması, İnternet’in yaygınlaşması ve son olarak mobil teknolojilerle bilgi ve iletişim teknolojileri hayatın her alanında önemli değişikliklere yol açmıştır. Geliştirilen yeni yazılım ve donanım teknolojileri ile bu değişim ve gelişim artan bir ivme ile sürmektedir.
 
Ülkemizde, eğitimden sağlığa, sanayi üretiminden kamu hizmetlerine her alanda bilgi ve iletişim teknolojilerinin daha etkin ve verimli bir biçimde kullanılması ancak yetişmiş insan kaynağıyla, bilimi, bilgiyi ve teknolojiyi kendi öz kaynaklarımızla ürettiğimiz oranda mümkün olacaktır. Bugün bu yönde atılan önemli adımlar olmakla birlikte; bilgisayar mühendisliği ve bağlantılı sektörlerin İstanbul ve Ankara’ya sıkıştığı, Türkiye’nin geneline eşit oranda yayılamadığı görülmektedir.
 
2008 yılında eğitime başlayan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve 2012 yılında kurulan Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak, Samsun’un Karadeniz bölgesinin bilişim merkezi olması için iş birliği içerisinde çalışmalar yürüteceğimizi belirtiriz. Bir yandan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, öte yandan genç meslektaş adaylarımızın iş hayatına teknik ve sosyal açıdan hazır olması; Samsun’un bu alandaki öncelikli ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu doğrultuda kamu kuruluşları ve diğer sivil toplum örgütleriyle ortak hareket edilmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu deklare ediyoruz.
 
Bu ortak hedef ve çaba doğrultusunda gerçekleştirilmesi düşünülen kamu, sivil toplum kuruluşu işbirliği çalışmalarına, Samsun ve çevresindeki ilgili tüm bileşenleri ve bireyleri destek olmaya çağırıyoruz.
 
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
 
Doç. Dr. Erdal KILIÇ
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı
 
Akın ÖMÜR
Bilgisayar Mühendisleri Odası
Samsun İl Temsilcisi

 

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası