ODA ÖDENTİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7326 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” [1] uyarınca, TMMOB tarafından TMMOB’ye bağlı Odaların üye ödenti borçlarının yapılandırılması konusunda Uygulama Esasları hazırlanmıştır. 27 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı” [2] uyarınca, TMMOB Uygulama Esasları kapsamında; 30 Eylül 2021 günü çalışma saati bitimine kadar, geçmiş yıllara ait ödenti borçlarına ilişkin ödeme yapmak için başvuran üyelerimizin ödenti borçları güncel ödenti tutarı olan 15 TL yerine, ödenti borcunun bulunduğu yıllardaki ödenti tutarları üzerinden tahsil edilecektir.

7326 Sayılı Kanunda yapılan değişiklik uyarınca;

  • Aidat borcu olan üyelerimizin bu Kanun hükümlerinden faydalanabilmesi için 30 Eylül 2021 mesai bitimine kadar ekteki dilekçeyle Odamıza başvurmaları gerekmektedir.
  • 30 Nisan’a kadar ödenmesi gerektiği halde, Kanun değişikliğinin Resmi Gazete’de yayımlandığı 09.06.2021 tarihine kadar ödenmemiş olan ödenti borçlarının tamamının birinci ödemesini, Kanunun yayımlanmasını izleyen 4. ayın (Ekim 2021) sonuna kadar (31 Ekim tarihi Pazar gününe denk geldiğinden dolayı 1 Kasım 2021 mesai bitimine kadar), kalanın da aylık dönemler halinde ve tüm taksitler toplamı en fazla altı eşit ödeme olacak şekilde ödenmesi durumunda, (Eylül – Ekim – Kasım – Aralık 2021, Ocak – Şubat – Mart 2022 ayları içerisinde) bu alacaklara uygulanan fer`i alacaklar tahsil edilmeyecek; ödenti borçları hesaplanırken ilgili olduğu yıldaki ödenti tutarları esas alınacaktır.

İlgili Kanun değişikliğinden sonra TMMOB tarafından belirlenen Uygulama Esasları doğrultusunda, Odamızın 3 Ağustos 2021 günlü Yönetim Kurulu toplantısında sürece ilişkin alınan kararlara göre;

  • Üyelerimizin dilekçeyle başvurması sonrasında hesaplamalar yapılıp yapılandırma tutarları belirlenecek ve ekteki imzalı Üye Ödenti Ödeme Taahhütnamesi alındıktan sonra süreç başlayacaktır. Dilekçe başvurusu olmayan ve ödenti formu imzalamayan üyelerimizin ödemeleri yapılandırma kapsamında değerlendirilmeyecektir.
  • Süreç boyunca ortaya çıkması olası sistemsel sorunların önüne geçmek amacıyla üye ara yüzü üzerinden çevrimiçi olarak yapılan yapılandırma ödemeleri kabul edilmeyecektir.
  • Dilekçesi olan, borç tutarı yeniden hesaplanıp yapılandırılan ve Üye Ödenti Ödeme Taahhütnamesini imzalayan üyelerimiz ödemelerini Banka kanalıyla ya da Genel Merkez ve İl Temsilciliklerimizi ziyaret ederek nakit ya da kredi kartıyla ödeyebilecektir. Odamızın Bankalarla anlaşması olmaması nedeniyle kredi kartlarına taksit seçeneği bulunmamaktadır.

Yapılandırma ödemesi yapacak üyelerimiz, başvurularının ardından Odamızca iletilen tutarı aşağıdaki hesap numarasına gönderebilirler.

Genel Merkez -Ankara

Hesap Adı: BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI

Banka ve Şube: Garanti Bankası Necatibey Şubesi

Hesap No: 130 / 6295846

IBAN: TR76 0006 2000 1300 0006 2958 46

  • Sistemde, geçmiş yıllarda çalışmadıkları dönemlere ait ödenti borcu olan üyelerimiz, çalışmadıkları dönemleri gösteren ve e-devlet üzerinden aldıkları SGK Hizmet dökümlerini başvuru eki olarak iletmeleri durumunda ilgili aylara ilişkin işsizlik muafiyetleri tanımlanacaktır. Aynı şekilde Ana Yönetmeliğimizin “Üyeliğin Askıya Alındığı Durumlar” başlıklı 13. maddesi ve “Üyelik Ödentisi Alınmayacak Durumlar” başlıklı 102. maddesinde belirtilen koşulları sağlayan üyelerimiz belgelemeleri durumunda üyelik ödentisinden muaf sayılacak ve borç tutarları muaf oldukları dönemler dikkate alınarak hesaplanacaktır.
  • Odamızın geçmiş yıllara ait ödenti tutarlarını gösteren tablo aşağıdaki gibidir.

*TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası Yıllara Göre Ödenti Tutarları

BaşlangıçBitişYılÖdenti Tutarı (AYLIK)
01.01.202131.12.2021202115,00 TL
01.01.202031.12.2020202012,50 TL
01.01.201931.12.2019201912,50 TL
01.01.201831.12.2018201812,50 TL
01.01.201731.12.2017201712,50 TL
01.01.201631.12.2016201612,50 TL
01.01.201531.12.2015201512,50 TL
01.01.201431.12.2014201410,00 TL
01.01.201331.12.2013201310,00 TL
01.08.201231.12.20122012 9,00 TL

Ekler:

Üye Ödenti Borçları Yapılandırma Başvuru Dilekçesi

Üye Ödenti Ödeme Taahhütnamesi – Eylül 2021’de ödeme başlangıcı

Üye Ödenti Ödeme Taahhütnamesi – Ekim 2021’de ödeme başlangıcı

Bağlantılar:
[1] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210609-1.htm
[2] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210827-2.pdf

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası