Siber Güvenlik Terim Karşılıkları

Değerli Meslektaşlarımız,
Anayasamızın 135. maddesinde belirlenen kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak temel görevlerimizi meslek alanımızın niteliğini ve saygınlığını korumak, meslektaşlarımızın haklarını savunmak ve kamu yararını ön planda tutarak toplumu meslek
alanımızda yer alan konulara ilişkin bilgilendirmek olarak tanımlamaktayız. Bu kapsamda meslek alanımıza ilişkin temel kavramların tanımlarını netleştirerek hem meslektaşlarımızın çalışmalarını yürütürken ortak bir dil oluşturulmasını sağlamak, hem de günümüzün yoğun bilgi bombardımanı ve terimler kargaşası içinde kafası karışan yurttaşlarımıza kamu adına rehberlik etmek üzere pek çok çalışma yürütmekteyiz.

Bilgi teknolojilerinin hayatın odağına yerleştiği ve tüm insanlığa pek çok olanak sunduğu böyle bir çağda madalyonun öteki yüzünü maalesef söz konusu sistemler üzerinden kişisel ve toplumsal güvenliğimize, iş süreçlerimize, maddi kaynaklarımıza, mahremiyetimize hatta en değerli varlıklarımız olan çocuklarımıza
yöneltilen tehlikeler oluşturuyor. Bilgi teknolojisi güvenliği veya elektronik bilgi güvenliği olarak da düşünebileceğimiz siber güvenlik, yukarıda ifade ettiğimiz riskleri yok etmeyi ya da en az düzeye indirmeyi, sistemlerin, ağların, verilerin ve teknolojilerin yetkisiz kullanımına karşı koruma sağlamak üzere teknolojilerin, süreçlerin ve kontrollerin uygulanması olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamdaki çalışmalar, altyapı, bulut, ağ, uygulama yazılımı gibi farklı bilişim sistemi bileşenlerinde yürütülen güvenlik önlemlerinin yanında, bilgi güvenliği süreçlerini, son kullanıcı eğitimlerini ve olağanüstü durumlarda iş sürekliğinin sağlayacak mekanizmaları da içermektedir.

Mühendislik alanlarında kamu adına mesleki denetimin ne derece kritik olduğunu, başta son deprem felaketi olmak üzere pek çok doğal afette, iş cinayetlerinde ve yaşamın pek çok alanında üzülerek görüyoruz. Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak, bu kadar geniş kapsamlı ve kritik bir kavram olan siber güvenliğin, bireylerin özgürlüklerini zedelemeyecek, antidemokratik gözetim mekanizmalarına hizmet etmeyecek, ama diğer taraftan varlık nedeni olan kişisel ve toplumsal bilişim güvenliğini sağlayacak
şekilde uygulanması için mesleki denetim mekanizmalarının oluşturulmasının önemli ve gerekli olduğu kanısındayız. Buradan hareketle, siber güvenlik denetimlerinin Odamızın öncülüğünde meslektaşlarımız tarafından gerçekleştirilmesi için gerekli mücadeleyi yürütmek gündemimizde önemli bir yer tutmaktadır.
Siber Güvenlik Komisyonumuz tarafından kaleme alınan bu sözlük, meslek alanımıza ilişkin temel tanımlamaları yapmak ve konu hakkında toplumu bilgilendirmenin yanı sıra bu kapsamda
yapılacak denetimlere rehberlik etmek bağlamında da önemli ve değerli bir ilk adım olarak düşünülmelidir.

Sözlüğün oluşturulmasında büyük emekleri bulunan Siber Güvenlik Komisyonumuzun tüm üyelerine teşekkür ediyor, gelecekteki çalışmalarında başarılar diliyorum.

Cem Nuri ALDAŞ
TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası
6. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
Aralık 2023

Siber Güvenlik Terim Karşılıkları

 

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası