Bilişim Hukuku ve Bilirkişilik Komisyonu

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek odası olarak meslek alanına ilişkin teknik bilginin toplum ve ülke yararına uygulanmasını gözeterek bilişim hukuku ve bilirkişilik üzerine çalışmalar yapar. Bu çerçevede meslektaşlarını ve toplumu bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak üzere başta bilirkişilik eğitimleri olmak üzere konuyla ilgili eğitimler düzenler; bilirkişilik ve bilişim hukuku alanında güncel uygulamaları izler, ilgili mevzuat ve yasal düzenlemeler üzerine çalışmalar yapar; çalıştay, açıkoturum, seminer gibi etkinlikler gerçekleştirerek üyelerimizi, meslektaşlarımızı ve kamuoyunu bilgilendirir.

Bilişim Hukuku ve Bilirkişilik Komisyonu
Başkan: Yümni Mutlu PAYASLIOĞLU (294)
Raportör: Ferit ŞEN (5552)
Mustafa Kemal ÖZKAZANÇ (49)
Fikret AKMAN (241)
Kubilay DURU (338)
Mustafa Kemal ÖZEL (552)
Emrah ÖZGÜN (1204)
Yenal ARSLAN (1222)
Hilal BOĞA (1275)
Cem YAŞİN (3121)
Törehan YILDIRIR (3215)
Erkan YEŞERSİN (3684)
Meltem ŞAHİN (3936)
Akın ÖMÜR (4629)
Turan MERMER (5184)
Recep Ali GEZE (5487)
Ayşe Elif KARAN (5699)
Ahmet Rıza DALYAN (6187)
Onur BOSTANCI (6232)
Halis TAŞ (6269)
Serdal DİNÇER (6281)
Alirıza ARIBAŞ (6529)
Baran GÜNTAN (6680)
Osman BAYDUR (6698) (09.01.2024’te üyelikten ayrıldı.)
Mehmet Serdar TUFAN (7242)

BMO Öğrenci Üye Komisyonu

Bilgisayar mühendisliği öğrencilerine mesleği, Odamızı, iş yaşamını tanıtır. Staj gereksinimlerini karşılayıcı çözümler üretir. Öğrencilere öğrenim süreleri boyunca destek vererek sorularına yanıt bulmak, sorunlarını çözmek için yardımcı olmayı amaçlar. Eğitim, yaz kampı, seminer gibi etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin hem meslek yaşamına hazırlanmasını hem de meslektaşlarıyla kaynaşıp paylaşımlarda bulunmasını sağlayan ortamlar oluşturur.

BMO Öğrenci Üye Komisyonu
Başkan: Mehmet Gürol ÇAY (6455)
Raportör: Hakkı Canberk KARAOĞLAN (5828)
Hatice Zeynep SELEN (185)
Barış ATA (3555)
Muhammet BUDAK (5250)
Fuat YELKEN (5317)
Baki Osman BEKGÖZ (5339)
Helin YILDIRIM (6528)
Canberk İLERİ (7103)
Musa ORTA (7357)
Beste Leman BEZCİ (7374)
Mehmet Burak BAHÇECİ (7484)

Eğitim Komisyonu

Meslek alanı ve bilgisayar mühendisliği eğitimi üzerine çalışmalar yapar; bu bağlamda üniversitelerdeki eğitim durumunu akademi bileşenleriyle birlikte değerlendirir. Meslektaşlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artıcı, güncel gelişmelerin yakından izlenmesini sağlayan faaliyetler yürütür. Uzmanlık alanlarına yönelik eğitimler ve seminerler düzenler. Akademik kadroların bilimsel görüş ve önerilerini yapılacak tüm çalışma ve etkinliklere yansıtarak hareket etmeyi amaçlar. Oda kurul, komisyon ve çalışanları için gerek duyulan iç eğitimlerin tanımlanmasını ve düzenlenmesini sağlar.

Eğitim Komisyonu
Başkan: İsmail İlker TABAK (59)
Raportör: Törehan YILDIRIR (3215)
Arif CEVİZCİ (55)
Ayşe Yasemin SEYDİM (147)
Gülin ONAT BAYIR (236)
Atınç YILMAZ (1573)
Çağrı BÜYÜKBAŞ (1756)
Gönül GÜNAL DEĞİRMENDERELİ (2667)
Rüştü Savaş ULUÇAY (4008)
Yiğiter YELKOVAN (4673)
Selda BARBAROS (4893)
Baki Osman BEKGÖZ (5339)
Ezgi EKİZ (5368)
Hüseyin BİLGİLİ (5403)
Recep Ali GEZE (5487)
Erman OLCA (5687)
Fehmi ÖZKANER (6205)
Hüseyin YAPICI (6801)
İsmail AKÇAY (6814)
Kudret Emre KOCAMAN (7033)
Musa ORTA (7357)
Mehmet Burak BAHÇECİ (7484)
Elif Cansu DÜZGÜN (7557)

Kadın Mühendisler Komisyonu

Kadın mühendislerin özelde bilişim alanında ve diğer alanlarda çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunları ve negatif ayrımcılıkları araştırır; bunların etkin çözümleri için kadın meslektaşlarıyla birlikte çalıştaylar, eğitimler ve etkinlikler düzenlemeyi hedefler. Kadına yönelik ayrımcılık ve bunlarla mücadele yolları konusunda farkındalık yaratacak çalışmalar planlar. Kamu ve özel sektörde yer alan kurum, kuruluş ve şirketlerin tüm kadrolarında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için çalışmalar yürütür. Oda içerisinde tüm organ ve komisyonlarda eşit temsil ilkesinin uygulamadaki izleyicisi olmayı hedefler. TMMOB Kadın Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayında alınan kararların başta BMO mevzuatı olmak üzere tüm ilgili yasal düzenlemelere yansıması ve yaşama geçirilmesi için çalışmalar örgütler.

Kadın Mühendisler Komisyonu
Başkan: Zühre KORDON AKIN (659)
Raportör: Hazal KAYA (5937)
Şeyda Aysun OĞUZ (71)
Sıdıka Funda ÇETİNTAŞ (87)
Zeliha İlke SELVİ (155)
Hatice Gözde DEMİRCİ (955)
Ezgi PEKŞEN SOYSAL (2560)
Berivan AYYILDIZ (4384)
Ekin KAZAN (4663)
Ezgi EKİZ (5368)
Ayşe Elif KARAN (5699) (19.06.2023’e kadar)
Melek BAR ELMAS (5826)
Elif Cansu GÜLEÇ (6393)
Helin YILDIRIM (6528) (19.06.2023’e kadar)
Pınar YAHŞİ (6701) (19.06.2023’e kadar)
Beste Leman BEZCİ (7374)

Kamu Bilişim Politikaları Komisyonu

Kamu kaynaklarıyla geliştirilen, satın alınan, kurulan, işletilen bilişim sistemlerinin maliyet ve güvenlik başta olmak üzere çeşitli açılardan kamusal denetiminin sağlanması için çalışır. Bilişim alanında kamusal hizmet sunumunun (Örneğin: İnternet altyapısı) iyileştirilmesi, kamusal üretimin artırılması, kamusal varlıklarımızın korunması için gerekli önlemlerin alınmasını, kamuda liyakata dayalı ve güvenceli istihdamın sağlanmasını amaçlar. Araştırmalar yapar, hazırladığı raporları ve politika önerilerini kamuoyuyla paylaşarak kamusal bilişim politikalarının şekillenmesine katkı sağlar.

Kamu Bilişim Politikaları Komisyonu
Başkan: Ahmet PEKEL (258)
Raportör: Nefise Meltem TURGUT (4193)
Arif CEVİZCİ (55)
Yüksel GÜÇLÜ (272)
Cem Nuri ALDAŞ (495)
Güler SAĞIT (1073)
Yenal ARSLAN (1222)
Ahmet Çağlar DEMİRTAŞ (1129)
Hilal BOĞA (1275)
Taylan Özgür YILDIRIM (1427)
Oktay DURSUN (1632)
Esen KORKMAZ (2034)
Eser KALAÇ (2219)
Gönül YALÇIN GEÇGİL (2380)
Adil Güneş AKBAŞ (2656)
Elif ŞENGÜLEŞ ÇELEBİ (3054)
Erkan YEŞERSİN (3684)
Nefise Meltem TURGUT (4193)
Akın ÖMÜR (4629)
Mücahit AKPINAR (4827)
Tolga BAŞTÜRK (5268)
Fuat YELKEN (5317)
Soner DEDEOĞLU (5967)
Muhammed HEREKOĞLU (6035)
Mustafa GÖÇMEN (6628)
Vedat BÜLBÜL (6857)
Ferhat BAĞIŞ (7011)
Mustafa GÜNGÖR (7222)
Mehmet Serdar TUFAN (7242)

Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim Komisyonu

Meslek alanındaki ulusal ve uluslararası düzenlemeler ve standartları derler, bu konulardaki güncel gelişmeleri izleyerek meslektaşlarımızı bilgilendirir. Meslek alanı ve mesleki haklarla ilgili gelişmeler ve beklentiler doğrultusunda meslek tanımlarının yapılması, bilişim sistemi ve yazılım geliştirme süreç ve hizmetlerinin denetimi için mevzuatın oluşturulması, bu konularda standart ve yönetmeliklerin hazırlanması çalışmalarını yürütür.

Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim Komisyonu
Başkan: Mehmet Birkan SARIFAKIOĞLU (1181)
Raportör: Alper PAHSA (1582)
İsmail İlker TABAK (59)
Fikret AKMAN (241)
İlhami TÜRKDOĞAN (368)
Mustafa Kemal ÖZEL (552)
Şenol TEKDAL (942)
Arzu KÜTÜKCÜ (1624)
Yavuz KILIÇ (1879)
Mustafa ÖZLÜ (2244)
Hülya KÜÇÜKARAS (2534)
Törehan YILDIRIR (3215)
Mustafa Özgür UĞUR (3331)
Ali Can ULUSALER (4606)
Ayşe Elif KARAN (5699)
Osman BAYDUR (6698) (09.01.2024’te üyelikten ayrıldı.)
Ferhat BAĞIŞ (7011)
Musa ORTA (7357)

Özgür Yazılım Komisyonu

Özgür yazılımı yalnızca teknik yönüyle değil, temelde felsefi, ekonomik, politik ve toplumsal yönüyle ele alacak çalışmaları üyelerimizle birlikte planlayıp gerçekleştirmeyi hedefler. Özgür yazılımın yaygınlaştırılması ve felsefesindeki özgürlüklerin öğrenilmesi için çalışır. İnternet özgürlüğü, kişisel mahremiyet gibi konularla özgür yazılımın etkileşimine vurgu yapar, buna ilişkin bilinçlendirme çalışmalarını yürütür. Salt yazılım alanını değil, özgür yazılım felsefesinin doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemiş olduğu diğer alanları da çalışma alanı olarak görür.

 

Özgür Yazılım Komisyonu
Başkan: Rıdvan ÖZKERİM (4682)
Raportör: Hakkı Canberk KARAOĞLAN (5828)
Kubilay DURU (338)
İlhami TÜRKDOĞAN (368)
Ahmet Çağlar DEMİRTAŞ (1129)
Hüseyin ALKAN (2289)
Adil Güneş AKBAŞ (2656)
Evren Merih TAN (3084)
İsmail Burak İMREK (4014)
Mücahit AKPINAR (4827)
Hazal KAYA (5937)
Halis TAŞ (6269)
Serdal DİNÇER (6281)
Elif Cansu GÜLEÇ (6393)
Sercan ÖZBEK (6643)
Ozan KARACA (6703)
Kudret Emre KOCAMAN (7033)
Egemen ÖZDAĞ (7432)
Gizem YILDIZ (7631)

Siber Güvenlik Komisyonu

Siber güvenlik konusunda dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmeleri izler, toplumun siber güvenlik konusunda bilinçlenmesine yönelik aydınlatıcı açıklamalar, duyurular yayımlar. Siber güvenliğin sağlanması ve bilişim uygulamalarının bu doğrultuda denetlenmesi amacıyla oluşturulan ulusal ve uluslararası standart ve düzenlemeleri araştırıp inceler ve gereken ulusal düzenlemelerin yapılması için önerilerde bulunur.

Siber Güvenlik Komisyonu
Başkan: Rüştü Savaş ULUÇAY (4008)
Raportör: Salim DONMAZ (4033)
Ahmet PEKEL (258)
Ertan SAĞNAK (330)
Hüseyin ALKAN (2289)
Meltem ŞAHİN (3936)
Akın ÖMÜR (4629)
Rıdvan ÖZKERİM (4682)
Gökhan SAKAR (5204) (26.12.2022 tarihine kadar)
Onur BOSTANCI (6232) (26.12.2022 tarihine kadar)
Elif Cansu GÜLEÇ (6393)
Mustafa GÖÇMEN (6628) (26.12.2022 tarihine kadar)
Sercan ÖZBEK (6643) (26.12.2022 tarihine kadar)
Baran GÜNTAN (6680) (26.12.2022 tarihine kadar)
Eymen GÖRGÜLÜ (6855)
Vedat BÜLBÜL (6857) (26.12.2022 tarihine kadar)
Cengiz ÖZGÜN (7641)

Toplum İçin Mühendislik Komisyonu

Toplumun bilişim gereksinimlerinin özgürlük, gizlilik, güvenlik, saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri göz önünde tutularak karşılanmasını hedefler. Toplumun bilgiye özgür ve engelsiz erişimini sağlamak için yürütülen çalışmaları ortaklaştırmayı, bunları ülkemizde uygulamayı ve yaygınlaştırmayı amaçlar. Meslek alanına ilişkin güncel uygulama ve sorunları toplum ve kamu yararını gözeterek değerlendirir, bu bağlamda gerekli girişimlerde bulunur. Sansür ve erişim engellerine ilişkin bilinç yaratmayı amaçlayan eylemlilikler planlar ve bu çerçevede bilgilendirici toplantılar yapmayı, yayınlar çıkarmayı hedefler.

Toplum İçin Mühendislik Komisyonu
Başkan: Cemal TUNÇ (5877)
Raportör: Hakan ÇAĞLAR (3511)
İlhami TÜRKDOĞAN (368)
Erhan KÖSE (554)
Eser KALAÇ (2219)
Barış ÖZEL (2701)
Hakan ÇAĞLAR (3511)
Ali Han BEKTAŞ (4115)
Yaprak GİYİK (4785)
Hüseyin BİLGİLİ (5403)
Hakkı Canberk KARAOĞLAN (5828)
Emel ERDEM (6021)
Ozan KARACA (6703)
Elif Cansu DÜZGÜN (7557)

Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendis Komisyonu

Ücretli çalışan ve işsiz mühendislerin durumunu ve çalışma yaşamını değerlendirerek iş yaşamında karşılaşılan sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri üzerine çalışmalar yürütür. Ücretli çalışmanın esnek çalışma, evden çalışma ve benzer modelleri üzerinde durum saptaması yaparak sorunları tanımlar, çözümler üretmeye çabalar. Çalışma yaşamını belirleyen yasalar, çalışma koşulları, asgari ücret, özlük hakları, meslek hastalıkları ve iş güvencesi üzerine aydınlatıcı toplantı, açıkoturum, çalıştaylar düzenler; konuyla ilgili yönerge, kitapçık, broşür vb. hazırlar.

Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendisler Komisyonu
Başkan: Gökhan Mete ÇAVUŞOĞLU (73)
Raportör: Emel ERDEM (6021)
Yavuz KILIÇ (1879)
Ezgi PEKŞEN SOYSAL (2560)
Fuat YELKEN (5317)
Muhammed HEREKOĞLU (6035)
Egemen ÖZDAĞ (7432)

Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu

Üyelerimizin hem Oda’ya aidiyet duygusunu hem de meslektaşlar arasındaki bağları güçlendirme amacıyla çalışmalar yürütür. Meslektaşlarla iletişim kanalları kurmak üzere işyeri temsilciliklerinin oluşturulmasını ve etkin katılımlı çalışmalar yapılması hedefler. Meslektaşların çalışma ortamlarına ilişkin bilgi derleyerek gereksinimlerinin belirlenmesini, Oda’dan beklentileri karşılayacak girişimlerde bulunulmasını sağlar. Kamu ve özel kesimde personel alımlarını inceleyerek bu meslektaşların hakkını gözetecek bir işe alım politikasının tanımlanması amacıyla çalışmalar yürütmeyi planlar.

Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu
Başkan: Mehmet POTUR (1393)
Raportör: Eren Can DİKME (4242)
Mustafa Kemal ÖZKAZANÇ (49)
Gökhan Mete ÇAVUŞOĞLU (73)
Hatice Zeynep SELEN (185)
Hatice Gözde DEMİRCİ (955)
Mustafa DENİZ (1183)
Mehmet YAZICI (1196)
Taylan Özgür YILDIRIM (1427)
Yusuf Serkan GÜNEŞ (1455)
Önder DEMİR (1652)
Çağrı BÜYÜKBAŞ (1756)
Mehmet MELİK (2635)
Özgür DEMİREL (2682)
Cem YAŞİN (3121)
Erkan YEŞERSİN (3684)
İsmail Burak İMREK (4014)
Ali Han BEKTAŞ (4115)
Uğur KOCAGER (4395)
Akın ÖMÜR (4629)
Cemal TUNÇ (5877)
Fehmi ÖZKANER (6205)
Yoldaş ERDOĞAN (6356)
Serdar AYTUL (6444)
Sadettin POLAT (6566)
Hüseyin YAPICI (6801)
Büşra TAKMAZ (6843)

BMO 5. Dönem Komisyonları
BMO 4. Dönem Komisyonları
BMO 3. Dönem Komisyonları
BMO 2. Dönem Komisyonları
BMO 1. Dönem Komisyonları

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası