Bilgisayar Mühendisliği Çalıştayı Düzenlendi

Bilgisayar Mühendisleri Odası kurma girişimlerinin bir ön çalışması olarak `Bilgisayar Mühendisliği Çalıştayı` 15 Ekim 2011 tarihinde Milli Kütüphane Konferans Salonu`nda geniş katılım ile düzenlendi.

Bilgisayar Mühendisliği Çalıştayı açılış konuşmasını Bilgisayar MDK adına EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Taylan Özgür Yıldırım yaptı.
“Bugüne kolay gelmedik. Aniden alınmış bir karar da değildir Bilgisayar mühendisleri odasını kurmak.Bilgisayar Mühendisleri Odası`nı kuruyoruzu kolay deklere etmedik. Belki de ilk defa bu netlikte ifade  ediyoruz Bilgisayar Mühendisleri Odası`nı kuruyoruzu. Yıllardır yapılan tartışmalar, çalışmalar verilen mücadeleler bugün bu kararın alınmasını sağlamıştır. Çünkü biliyorduk ve biliyoruz Oda kurmak kolay iş değildir sanıldığı gibi. Meslek örgütümüz EMO 1954`de kurulmuş bir meslek  örgütüdür. Ve bugün 40 binin üzerinde üyesi vardır. Bir meslek örgütü deneyimi ve birikimine  sahiptir. Ve bugüne kolay gelmemiştir. Biz de EMO içerisinde örgütlü bilgisayar mühendisleri olarak  EMO`nun bilişim yüzü olmaya gayret ettik, bu alana müdahale etmeye çalıştık ve bu kapsamda  çalışmalar yaptık. Eksik ve gediktir her zaman yaptıklarımız ve yeterli değildir bunun farkındayız.  Ancak dünden bugüne var olan kadrolar kendilerinden yaşamlarından feragat ederek ürettikleri ve  emekleri süreci bu noktaya kadar taşımıştır. Hepsinin emeklerine yüreklerine sağlık demeyi kendi  adıma bir borç biliyorum. Hocalarıma bizlere verdikleri destekten ötürü teşekkürlerimi sunuyorum.  Kurulacak BMO`nun akademik destekten yoksun var olması mümkün değildi.” dedi.
Taylan Özgür Yıldırım`dan sonra söz alan EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Ömürhan Soysal, bilgisayar mühendislerinin ana aktörü olduğu bilişim sektöründeki sorunların giderek arttığının altını çizerek “Siyasi iktidar sadece bilim ve teknoloji konusunda sınıfta kalmamıştır. Bugün özellikle Bilgisayar Mühendisliği eğitimi alanındaki en büyük iki tehlike uzaktan eğitim ve yeterli alt yapıya sahip olmadan açılan Bilgisayar Mühendisliği bölümleridir.
EMO Ankara Şubesi olarak Bilgisayar Mühendisleri‘nin kendi kaderlerini tayin hakkına inandık. Bunun gereğinin yapılması için de EMO ve TMMOB bütünselliği içerisindeki örgütsel sorumluluğumuzu unutmadan tüm imkânlarımızı seferber ettik. Şimdi söz sırası tüm bu sorumluklar çerçevesinde kendi örgütsel yapısını inşa edecek, mesleğin ve kamunun çıkarlarının korunması ve bunların geliştirilmesi için hareket edecek olan Bilgisayar Mühendisleri’ndedir. Bugünkü etkinliğin bu çerçevede başarılı geçmesini diliyor, EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu adına hepinizi tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Bilgisayar Mühendisliği Çalıştayı sunumlarına geçildi. Çalıştayda ilk sunumu EMO Ankara Şubesi Örgütlenme Sekreteri Oktay Dursun “Meslek Odaları, TMMOB ve EMO” konusunda yaptı. Konuşmasına Goethe`nin “3000 yıllık geçmişinin hesabını yapamayan insan günübirlik yaşayan insandır” sözünü anımsatarak başlayan Dursun, mühendisliğin kökeni ve tanımını yaparak sunumuna devam etti. “Mühendislik? Mühendislik yaşamın hemen hemen her alanında teknik sorunlarla baş etmeye çabalarken bu sorunların içinde yer aldığı yaşama bağlamını fark etmelidir. Sorun nasıl bir yaşamın nasıl bir dünyanın sorunudur. Bu sorunu çözerken kime, ne adına hizmet etmekteyim? Ahmet İnam.”dedi.

Oktay Dursun sunumuna EMO`nun tarihçesini anlatarak devam etti. Bilgisayar Mühendislerinin “Bilim, eğitim, sağlık, güvenlik, medya, iş hayatı,hukuk, bankacılık, toplumsal ilişkiler ve sanat”a etki ettiğini kaydeden Dursun sunumunu TMMOB`nin efsane başkanı Teoman Öztürk`ün şu sözleriyle tamamladı, “Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde; bilimi, ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil; halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız…”

Çalıştay`da ikinci olarak söz alan EMO Ankara Şubesi Bilgisayar Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu Üyesi Memet Harun Özer “Bilgisayar Mühendisliği MDK ve MEDAK`ın Çalışmaları” konusunda sunum yaptı.

Konuşmasına “Biz kimiz? Ne yaptık? Ne yapıyoruz? Ne yapacağız?”diye başlayan Özer  bugüne kadar yapılan toplantılar hakkında bilgi verdi.
Harun Özer özetle Bilgisayar Mühendisleri Odası kuruluş gerekçelerinden bahsederek; meslek alanında yaşanan tahribattan, mesleğin sadece yazılıma İndirgendiğinden, meslek haklarında da esnek/fazla mesai,  çalışan sirkülasyonu ve mesleki güvencesizlik, mühendislik dışı işlerde görevlendirme konularına değindi. Bilgisayar mühendislerinin yasaca tanınan kamu adına düzenleme/denetleme yetkileri henüz kullanamadıklarını vurgulayan Özer, yeterli akademik kadrolar oluşmadan, laboratuarlar kurulmadan, hemen her üniversitede bilgisayar mühendisliği bölümü açıldığını söyleyerek Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın bilgisayar mühendislerinin örgütlenmesini sağlayacak, çok derdin tek ilacı olduğunu ifade etti. Kuruluş sürecine dair yöntem ve takvim ile ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:
Bilgisayar Mühendisleri Odası, ilgili yasa gereği belirlenmiş meslek birliği olan TMMOB`nin mevcut fikirsel ve tarihsel konumlanışından bağımsız ele alınamaz.
Adres bellidir: Halen resmi meslek örgütümüz olan Elektrik Mühendisleri Odasıdır.
Yöntem bellidir: Bilgisayar Mühendisleri başta şu anda yasal olarak bağlı bulundukları EMO olmak üzere TMMOB`ye bağlı tüm diğer odalar ve mühendisler ile bağlarını güçlendirecek, örgütlülüğünü TMMOB`ye taşıyacaktır.
Gelecek Dönem için Takvim
15 Eylül 2011 Şube Danışma Kurulu
15 Ekim 2011 Bilgisayar Mühendisleri Çalıştayı / Forumu
19-22 Ekim 2011 Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları Toplantısı
30 Ekim 2011  EMO Şube Koordinasyon Toplantısı
Şubat 2012 Şube Genel Kurulu
Mart 2012 EMO Genel Kurulu
Mayıs 2012 TMMOB Genel Kurulu
Ağustos 2012 Bilgisayar Mühendisleri Odası Genel Kurulu.”

Memet Harun Özer`in ardından Prof.Dr. Aydın Köksal “Türkiye`de Bilgisayar Mühendisliğinin Tarihçesi”, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Yazıcı “Akademi Gözüyle Bilgisayar Mühendisliği”, EMO Ankara Şubesi Bilgisayar Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu Üyesi İzlem Gözükeleş “Günümüzde Bilgisayar Mühendisliğinin Durumu ve Konumu” başlıklı sunumlarını yaptılar.

Sunumların ardından moderatörlüğünü EMO Ankara Şubesi Bilgisayar Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu Üyesi Gölay Şakiroğulları’nın yaptığı foruma geçildi. Foruma katılan bilgisayar mühendisleri, kurulma çalışmaları sürdürülen Bilgisayar Mühendisleri Odası ile ilgili düşüncelerini, önerilerini, eleştirilerini aktardı. Oturumlar “Bilgisayar Mühendisleri Odası`nı Kuruyoruz” pankartı altında çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.

Bilgisayar Mühendisliği Çalıştayı düzenlenen kokteyl ile sona erdi.
© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası